ADHD en Autisme - CEASE Therapie

 
Autisme, ADHD en andere gedragsstoornissen

In Mens Sana: Centrum voor Integrale Geneeskunst hebben we, in navolging van Tinus Smits, de laatste jaren een speciale deskundigheid ontwikkeld om kinderen met een vorm van autisme succesvol te behandelen. Daarvoor gebruiken we een combinatie van verschillende therapieën: homeopathie, voedingstherapie en orthomoleculaire geneeskunde. Wij distantiëren ons uitdrukkelijk van het veel verkondigde standpunt dat autisme erfelijk en dus ongeneeslijk zou zijn. Feiten bewijzen het tegendeel. Wij zien deze kinderen weer in ontwikkeling komen op alle niveaus, lichamelijk, emotioneel en mentaal; waarbij soms zelfs volledige genezing mogelijk is. Welk soort autisme het kind heeft speelt hierbij geen rol. Ook allerlei andere vormen van gedragsstoornissen kunnen op deze wijze effectief behandeld worden: ADHD, agressie, angst, boosheid, etc. Ook de vaak aanwezige ontwikkelingsstoornissen kunnen zo genezen worden.

Homeopathisch
Een belangrijk deel van de therapie is homeopathisch. Allereerst blijken gedragsstoornissen nog al eens door vaccins veroorzaakt te worden. Het systematisch ontstoren van de vaccinaties met homeopathisch verdunde vaccins in verschillende potenties blijkt dan een geweldige mogelijkheid om het evenwicht te herstellen. Dit ontstoren heeft overigens geen invloed op de bescherming tegen de ziektes waarvoor de kinderen geënt zijn. Daarnaast geeft de homeopathische geneeskunde ook heel goede mogelijkheden om kindgericht te behandelen. Er wordt dan een homeopathisch geneesmiddel gezocht wat precies bij het kind past om het zo weer in evenwicht te brengen. Dat kan diepgaande verbeteringen teweeg brengen waardoor het oogcontact herstelt en veel typische kenmerken van autisme verdwijnen.

Voeding en darmen
Ook wordt er speciaal aandacht besteed aan het goed functioneren van de spijsvertering. Ongeveer 80% van de autistische kinderen heeft darmstoornissen. Vooral een lekkende darm kan grote invloed op het gedrag hebben. Daarom besteden we extra aandacht aan het goed functioneren van de darm. Soms geeft het weglaten van suikers en andere zoetigheid al een enorme verbetering. Soms is ook een specifiek dieet noodzakelijk: glutenvrij en/of caseïnevrije worden het vaakst toegepast. Ook orgaangerichte homeopathische geneesmiddelen kunnen vaak goed als extra ondersteuning dienen.

Orthomoleculair
Alle kinderen met gedragsstoornissen krijgen bij ons visolie. Er zijn voldoende aanwijzingen en al veel onderzoeken die laten zien dat omega-3 vetzuren wonderen kunnen doen. 20% van het drooggewicht van onze hersenen bestaan uit omega-3 vetzuren en een tekort kan tot allerlei gedragsstoornissen in het denken en in de concentratie leiden. Tevens zetten wij afhankelijk van het genezingsproces ook nog andere voedingssupplementen in zoals gluthation, zink, MSM, etc.. Vitamine C neemt een heel bijzondere plaats in. Collega arts voor homeopathie, Tinus Smits, ontdekte dat vetoplosbare Vitamine C een bijzondere invloed heeft op de spraakontwikkeling van autistische kinderen en het begripvermogen (cognitieve functies) sterk kan verbeteren. Daarom schrijven wij deze vetoplosbare Vitamine C (ascorbylpalmitaat) nu standaard voor in combinatie met wateroplosbare Vitamine C met zeer bemoedigende resultaten. Zelf heb ik ontdekt dat een hoog percentage patienten te maken heeft met een vit.B12 tekort.

Top

Bioresonantie
Sinds de komst van het BICOM 2000 systeem in ons Centrum in juni 2005 is het een stuk makkelijker geworden door aan het begin van een behandeling een analyse te maken van de onderliggende veroorzakende factoren met behulp van het BNS onderzoeksschema (deels ontwikkeld door Regumed Duitsland, deels ontwikkelde ik zelf Rathega onderzoeksschemata). Tevens is bioresonantie therapie met behulp van de BICOM 2000 een onmisbaar vaste schakel geworden in het gehele behandelplan. Hierdoor zijn de overall resultaten weer een flink stuk verbeterd. Dr. Reijnen zou het apparaat niet meer willen missen en is begonnen met les geven in het werken met de BICOM m.b.v. de door hemzelf ontwikkelde BNS systematiek.

Stappenplan
In ons Centrum zien we vooral goede resultaten met een multidisciplinaire aanpak. Tevens maken we een behandelplan, waardoor het kind in verschillende stappen behandeld wordt.  Elke behandelstap kan weer een stap vooruit betekenen in de ontwikkeling en genezing van het kind. En als een bepaalde stap niets oplevert kan een volgende stap vaak wel weer de op gang brengen. In een aantal gevallen is ook de osteopathie een zinvolle aanvulling.

Voor meer informatie over dit onderwerp op onze site zie de Mens Sana Berichten 21-07 over ADHD en Autisme.

Uitgebreide informatie en beschrijvingen van casussen vindt u op de website van Tinus Smits: www.tinussmits.nl. onder de link autisme. Tinus heeft eind 2008 een zijn website ingrijpend gewijzigd waarvan een deel geheel aan autisme gewijd is: http://nl.cease-autism.com/3842/autisme.aspx. Tinus is begonnen om wereldwijd een netwerk van behandelaars op te leiden in wat hij de CEASE therapie genoemd heeft: Complete Eradication of Autistic Spectrum Expression.

Op navolgende link http://www.adres-wijzer.nl/artikelen/Homeopathie%20en%20Autisme.html vind je een artikel geschreven door Frank Franzen van www.adres-wijzer.nl: homeopathie en autisme.

Top                                                                         Home