Alleengeboren tweeling

Wat is het om een alleengeboren tweeling te zijn?

Het fenomeen van de verloren tweelinghelft

Ik heb je zojuist verteld dat ik, op basis van verzamelde informatie betreffende jouw biografie en bioresonantie metingen, het vermoeden heb dat jij een alleengeboren tweeling bent. Dit fenomeen doet zich vaker voor dan we wisten. En is uitgebreid onderzocht en beschreven in het boek: Drama in de moederschoot, de verloren tweelinghelft, geschreven door Alfred Ramoda en Bettina Austermann uit Berlijn. Eén op de honderd levend geboren kinderen levert een levend geboren tweeling op. Uitgebreid onderzoek in een Belgische gynaecologische praktijk, waar alle zwangeren een heel fijngevoelige ECHO kregen, toonde aan dat maar liefst één op de tien zwangerschappen starten als tweeling (of meerling). Hieruit blijkt dat negen op de honderd keer (dat is bijna 1 : 10) de helft van zo’n zwangerschapsproduct afsterft.

Sinds augustus 2008 heb ik in mijn praktijk zes of zeven honderd keer het vermoeden gekregen op het bestaan van een verloren tweelinghelft. In ongeveer 20% van alle gevallen vinden we voor dit vermoeden alsnog meer bewijs of aanwijzingen. Een enkeling reageert met het antwoord: “oh ja, dat wist ik wel, ik had het je alleen nog niet verteld”. Nogal eens blijkt dat moeder bloedverlies gehad heeft vroeg in de zwangerschap. Men was bang voor een dreigende miskraam en uiteindelijk blij dat de zwangerschap kennelijk intact gebleven was. Men had blijkbaar niet in de gaten dat wellicht een tweelinghelft was afgestorven. In 80% van alle gevallen vinden we geen enkele andere aanwijzing en blijft het bij het (ernstige) vermoeden. Dan adviseer ik de patiënt meestal om bovengenoemd boek te gaan lezen. Velen vinden daarin dan veel herkenning.

Psychotrauma
De Austermanns hebben ontdekt dat alleengeboren tweelingen vaak te kampen hebben met gevoelens van eenzaamheid, schuld en een onvervulbaar verlangen naar eenheid. De onbewuste ervaring van het verlies van de andere tweelinghelft vormt vaak een psychotrauma waardoor je je draai in het leven niet goed kan vinden. Je mist iets en je weet niet wat; je bent voortdurend onrustig, ontevreden en op zoek. Je kunt niet goed aarden, je bent niet goed geïncarneerd. Zelf heb ik in mijn praktijk ontdekt dat alle alleengeboren tweelingen een vitamine B12 probleem hebben (of krijgen). Bijna iedereen krijgt een tekort aan vitamine B12 dat dan aangevuld moet worden (een stoffelijke, materiële kwestie). En de meesten blijken een indicatie te hebben voor een behandeling met één of meer homeopathische geneesmiddelen gemaakt van verschillende vormen van vitamine B12 (vanwege mentaal emotionele problemen, energetische kwestie).

Top

Andy Goldsworthy

Kenmerken van vitamine B12 problematiek
Alle patiënten met een vitamine B12 tekort zijn hoog sensitief (HSP) en hebben een hoog bewustzijn. Zij hebben hoge interesse voor esoterische en spirituele zaken en hebben vaak een spirituele missie.. Zij hebben vaak veel medische problemen door een slecht functionerend fysiek lichaam. Maar hoge geestdrift en een sterke mind zorgen ervoor dat ze nooit opgeven; ze gaan altijd door met het zoeken naar een oplossing. Hun leven kan pas echt (opnieuw) beginnen als de diagnose vit.B12 tekort wordt gesteld en vitamine B12 in de juiste vorm kan worden aangevuld. Voor alle symptomen die bij vitamine B12 tekort kunnen horen verwijs ik naar de brochure over vit.B12 tekort.

Psycho energetische thematiek van vitamine B12
Gepotentieerde vitamine B12 (homeopathisch geneesmiddel gemaakt van vit.B12) is een zogenaamd overgangsmiddel. Je hebt het slechts beperkte tijd nodig om diep existentialistisch, psychologische problemen te helpen oplossen. Het draait altijd om het thema BESTAANSRECHT. Heb ik nou wel of niet het recht er te zijn. Er was sprake van bedreigd voortbestaan, vaak terwijl je nog bij je moeder in de moederschoot zat. Zo nu dus ook: als de verloren tweelinghelft afsterft komen er toxische stoffen in het vruchtwater waardoor jij het ook moeilijk hebt gehad om in leven te blijven. Jij haalt het wel maar er rijzen mogelijk allerlei vragen. Als de andere tweelinghelft teruggaat vraag jij je af of het voor jou dan nog wel zin heeft. Er is een soort van aarzeling, terughouding, twijfel. Je staat maar met één been in dit leven, met het andere been sta je nog in de zielenwereld. Je kunt je voelen als een vreemdeling hier op aarde. Je bent helemaal niet happy met hoe het hier toe gaat.

Vanishing Twin Syndrome

Gepotentieerde methylcobalamine (of Hydroxocobalamine)
Ik heb ontdekt dat gepotentieerde methylcobalamine (als de verloren tweelinghelft een broer was) en/of hydroxocobalamine (als die ander een zus was) prachtige, nieuwe homeopathische geneesmiddelen zijn die erg behulpzaam kunnen zijn bij de hereniging op zielsniveau met tweeling broer(s) of zus(sen). Zij willen meestal ook niets liever dan dat jij voor 100% ja zegt tegen dit leven, in dit lijf, hier en nu, op deze aarde. Je komt hiermee gemakkelijker in een genezend proces waardoor je de onrust, de onvrede, het gemis en het zoeken kunt laten varen. Het kan daarbij extra ondersteunend zijn als je je laat begeleiden door iemand die hierin is gespecialiseerd (op zoek naar je ware zelf, familieopstellingen, aqua-release Austermann). In ons Centrum (Mens Sana) kunt u hiervoor een beroep doen op Hannah Cuppen.

Niet alleen psychotrauma, ook enorme verrijking
In mijn praktijk heb ik kunnen vaststellen dat je als alleengeboren tweeling niet alleen een trauma hebt opgelopen maar dat je ook begiftigd bent met een (veel) hoger bewustzijn. Jij hebt in de moederschoot een levende twee-eenheid, of zelfs een levende drie-eenheid ervaren. Het lijkt erop dat hoe hoger het getal (2, 3 of 4-ling), des te groter de mogelijkheden zijn tot bewustzijnsgroei en ontwikkeling. De meest patiënten in mijn praktijk maken hier ook gretig gebruik van.

Aanwijzingen/kenmerken voor het bestaan van een verloren tweelinghelft
o Moeder heeft gevloeid vroeg in de zwangerschap
o Vroeggeboorte met een laag geboorte gewicht
o Preoccupatie met de dood
o Het gevoel er niet bij te horen, ze zien mij nooit of ik tel nooit mee
o Moeder heeft miskramen gehad
o Tweelingen in de familie
o Dermoidcyste (goedaardige tumor, met elementen van een ander mens, b.v. haren, tanden, enz.)
o Teratoom (kwaadardige tumor met elementen van een ander mens)
o Dyslexie
o Geboren zijn met een kleiner extremiteit (hand of vinger)
o Foetus papyraceus (perkamentachtig opgedroogde tweelinghelft)
o Altijd met de hond in bed willen slapen
o Geen afscheid kunnen nemen van een knuffel (altijd in bed)

Informatie:
o Boek: Drama in de moederschoot, de verloren tweelinghelft, Alfred R. Austermann en Bettina Austermann, Uitgeverij Akasha 2008, ISBN: 978-90-77247-67-9.
www.ifosys.de, de website van het echtpaar Austermann.
www.vanishingtwin.com: Dr. Brent Babcock, My twin vanished, Did Yours? The vanishing Twin Crisis. The Vanishing Twin Syndrome.
www.praktijk-integrale-therapie.nl, de website van Hannah Cuppen die ook werkzaam is bij Mens Sana, zij begeleidt ook alleengeboren tweelingen in hun verwerkingsproces.

o Aranka Reeuwijk: www.alleengeborentweelingen.nl 

U kunt voor traumaverwerking ook terecht bij Fysiotherapeut (fasciatherapeut, babytherapeut) Ron Borsboom die een praktijk heeft in Eindhoven. www.hetverlorentweelingensyndroom.nl.

 


Bericht op Nu.nl op 31-01-2012

Artsen in Peru vonden een tweelinghelft in de maag van een kind

LIMA - Artsen in Peru hebben een 'parasitaire tweeling' in de maag van een 3-jarige jongen gevonden. Ze willen het weefsel maandag operatief verwijderen. 


 
Foto:  Novum  Bekijk video

De aandoening komt volgens arts Castor Astocondor bij het Las Mercedes ziekenhuis in Chiclayo een keer per half miljoen geboortes voor.

De deels gevormde foetus weegt zevenhonderd gram en is ongeveer 25 centimeter lang.

De hersenen, het hart, de longen en de darmen hadden zich nog niet ontwikkeld voordat de foetus in de baarmoeder werd geabsorbeerd door de andere foetus. De foetus heeft wel wat haar op de schedel, ogen en wat botten.

Geplaatst: 19-04-2012

 


Hans Reijnen, arts voor Homeopathie en bioresonantie, juli 2010

Top                                                   Home

21-07-2011

Ik heb vanavond de prachtige film: "Water Children" gezien die op 14-07 in premiere ging. Documentairemaakster Aliona van der Horst (die zelf zeven jaar lang geprobeerd heeft kinderen te krijgen, maar daar niet in slaagde) maakte een prachtig beeld- en geluidsverslag van het ontstaan van een multimediaal kunstwerk van een Japanse pianiste Tomoko Mukaiyama. Een echte aanrader. Laat heel fraai een groot deel van de vitamine B12 thematiek zien. Over rituelen rond vruchtbaarheid, over kinderen die wel of niet geboren werden. Het boeddhisme kent de 'waterkinderen': te vroeg geborenen, dood geborenen, nooit geborenen. Deze waterkinderen, zo zegt een Japanse moeder, zijn ook echte kinderen. Klik voor een beschrijving en de trader van de film naar Medisch kontakt.

Hans Reijnen

 

2e boek van de Austermanns (Berlin):

De verloren tweelinghelft, Alleengeboren tweelingen vertellen, van Bettina en Alfred Austermann, dit 2e boek verscheen in 2013 bij uitgeverij Akasha, als vervolg op het succesboek: Drama in de moederschoot.

 

In dit boek wordt het hele onderwerp nog verder verdiept o.a. doordat er veel ervaringsverhalen van mensen in staan. Voor meer info: klik hier, https://www.bol.com/nl/p/de-verloren-tweelinghelft/9200000016170618/

 


 Door de afgelopen jaren heen is er steeds meer belangstelling voor en bekendheid met het fenomeen van de Verloren Tweelinghelft.

Er vindt aanstaande zaterdag 14 april (2018) een Lezingendag plaats over De Verloren Tweelinghelft:

De Dag voor de Verloren Tweelinghelft

in Ontmoetingsplaats 't Helder, Helderseweg 31 te Overloon met 6 verschillende lezingen van 10.00 - 16.30 uur (o.a. door Ron Borsboom). 6 sprekers, 6 levensverhalen, veel interactie en practische handvaten.

Voor meer info: Klik hier.               Voor aanmelding: Klik hier

 Het bijwonen van deze lezingendag kan een mooie aanloop zijn naar een driedaags internationaal Congres dat georganiseerd wordt op vrijdag, zaterdag en zondag 26 t/m 28-10-2018 in Berlijn. Op dit Congres zal Hans Reijnen ook een presentatie (workshop) geven. Nadere informatie volgt nog.

Geplaatst dinsdag 10-04-2018

Top                                                   Home