Alleengeboren tweeling

Wat is het om een alleengeboren tweeling te zijn?

Het fenomeen van de verloren tweelinghelft

 

Recent werd uitgebreide informatie toegevoegd

aan deze pagina (april en juni en augustus 2018), scroll naar beneden

voor Lezingendag in Overloon (april 18)

en Driedaags Congres in Berlijn (oktober 18) Medio augustus Gecanceld!!!

 


Ik heb je zojuist verteld dat ik, op basis van verzamelde informatie betreffende jouw biografie en bioresonantie metingen, het vermoeden heb dat jij een alleengeboren tweeling bent. Dit fenomeen doet zich vaker voor dan we wisten. En is uitgebreid onderzocht en beschreven in het boek: Drama in de moederschoot, de verloren tweelinghelft, geschreven door Alfred Ramoda en Bettina Austermann uit Berlijn. Eén op de honderd levend geboren kinderen levert een levend geboren tweeling op. Uitgebreid onderzoek in een Belgische gynaecologische praktijk, waar alle zwangeren een heel fijngevoelige ECHO kregen, toonde aan dat maar liefst één op de tien zwangerschappen starten als tweeling (of meerling). Hieruit blijkt dat negen op de honderd keer (dat is bijna 1 : 10) de helft van zo’n zwangerschapsproduct afsterft.

Sinds augustus 2008 heb ik in mijn praktijk zes of zeven honderd keer het vermoeden gekregen op het bestaan van een verloren tweelinghelft. In ongeveer 20% van alle gevallen vinden we voor dit vermoeden alsnog meer bewijs of aanwijzingen. Een enkeling reageert met het antwoord: “oh ja, dat wist ik wel, ik had het je alleen nog niet verteld”. Nogal eens blijkt dat moeder bloedverlies gehad heeft vroeg in de zwangerschap. Men was bang voor een dreigende miskraam en uiteindelijk blij dat de zwangerschap kennelijk intact gebleven was. Men had blijkbaar niet in de gaten dat wellicht een tweelinghelft was afgestorven. In 80% van alle gevallen vinden we geen enkele andere aanwijzing en blijft het bij het (ernstige) vermoeden. Dan adviseer ik de patiënt meestal om bovengenoemd boek te gaan lezen. Velen vinden daarin dan veel herkenning.

Psychotrauma
De Austermanns hebben ontdekt dat alleengeboren tweelingen vaak te kampen hebben met gevoelens van eenzaamheid, schuld en een onvervulbaar verlangen naar eenheid. De onbewuste ervaring van het verlies van de andere tweelinghelft vormt vaak een psychotrauma waardoor je je draai in het leven niet goed kan vinden. Je mist iets en je weet niet wat; je bent voortdurend onrustig, ontevreden en op zoek. Je kunt niet goed aarden, je bent niet goed geïncarneerd. Zelf heb ik in mijn praktijk ontdekt dat alle alleengeboren tweelingen een vitamine B12 probleem hebben (of krijgen). Bijna iedereen krijgt een tekort aan vitamine B12 dat dan aangevuld moet worden (een stoffelijke, materiële kwestie). En de meesten blijken een indicatie te hebben voor een behandeling met één of meer homeopathische geneesmiddelen gemaakt van verschillende vormen van vitamine B12 (vanwege mentaal emotionele problemen, energetische kwestie).

Top

Andy Goldsworthy

Kenmerken van vitamine B12 problematiek
Alle patiënten met een vitamine B12 tekort zijn hoog sensitief (HSP) en hebben een hoog bewustzijn. Zij hebben hoge interesse voor esoterische en spirituele zaken en hebben vaak een spirituele missie.. Zij hebben vaak veel medische problemen door een slecht functionerend fysiek lichaam. Maar hoge geestdrift en een sterke mind zorgen ervoor dat ze nooit opgeven; ze gaan altijd door met het zoeken naar een oplossing. Hun leven kan pas echt (opnieuw) beginnen als de diagnose vit.B12 tekort wordt gesteld en vitamine B12 in de juiste vorm kan worden aangevuld. Voor alle symptomen die bij vitamine B12 tekort kunnen horen verwijs ik naar de brochure over vit.B12 tekort.

Psycho energetische thematiek van vitamine B12
Gepotentieerde vitamine B12 (homeopathisch geneesmiddel gemaakt van vit.B12) is een zogenaamd overgangsmiddel. Je hebt het slechts beperkte tijd nodig om diep existentialistisch, psychologische problemen te helpen oplossen. Het draait altijd om het thema BESTAANSRECHT. Heb ik nou wel of niet het recht er te zijn. Er was sprake van bedreigd voortbestaan, vaak terwijl je nog bij je moeder in de moederschoot zat. Zo nu dus ook: als de verloren tweelinghelft afsterft komen er toxische stoffen in het vruchtwater waardoor jij het ook moeilijk hebt gehad om in leven te blijven. Jij haalt het wel maar er rijzen mogelijk allerlei vragen. Als de andere tweelinghelft teruggaat vraag jij je af of het voor jou dan nog wel zin heeft. Er is een soort van aarzeling, terughouding, twijfel. Je staat maar met één been in dit leven, met het andere been sta je nog in de zielenwereld. Je kunt je voelen als een vreemdeling hier op aarde. Je bent helemaal niet happy met hoe het hier toe gaat.

Vanishing Twin Syndrome

Gepotentieerde methylcobalamine (of Hydroxocobalamine)
Ik heb ontdekt dat gepotentieerde methylcobalamine (als de verloren tweelinghelft een broer was) en/of hydroxocobalamine (als die ander een zus was) prachtige, nieuwe homeopathische geneesmiddelen zijn die erg behulpzaam kunnen zijn bij de hereniging op zielsniveau met tweeling broer(s) of zus(sen). Zij willen meestal ook niets liever dan dat jij voor 100% ja zegt tegen dit leven, in dit lijf, hier en nu, op deze aarde. Je komt hiermee gemakkelijker in een genezend proces waardoor je de onrust, de onvrede, het gemis en het zoeken kunt laten varen. Het kan daarbij extra ondersteunend zijn als je je laat begeleiden door iemand die hierin is gespecialiseerd (op zoek naar je ware zelf, familieopstellingen, aqua-release Austermann). In ons Centrum (Mens Sana) kunt u hiervoor een beroep doen op Hannah Cuppen.

Niet alleen psychotrauma, ook enorme verrijking
In mijn praktijk heb ik kunnen vaststellen dat je als alleengeboren tweeling niet alleen een trauma hebt opgelopen maar dat je ook begiftigd bent met een (veel) hoger bewustzijn. Jij hebt in de moederschoot een levende twee-eenheid, of zelfs een levende drie-eenheid ervaren. Het lijkt erop dat hoe hoger het getal (2, 3 of 4-ling), des te groter de mogelijkheden zijn tot bewustzijnsgroei en ontwikkeling. De meest patiënten in mijn praktijk maken hier ook gretig gebruik van.

Aanwijzingen/kenmerken voor het bestaan van een verloren tweelinghelft
o Moeder heeft gevloeid vroeg in de zwangerschap
o Vroeggeboorte met een laag geboorte gewicht
o Preoccupatie met de dood
o Het gevoel er niet bij te horen, ze zien mij nooit of ik tel nooit mee
o Moeder heeft miskramen gehad
o Tweelingen in de familie
o Dermoidcyste (goedaardige tumor, met elementen van een ander mens, b.v. haren, tanden, enz.)
o Teratoom (kwaadardige tumor met elementen van een ander mens)
o Dyslexie
o Geboren zijn met een kleiner extremiteit (hand of vinger)
o Foetus papyraceus (perkamentachtig opgedroogde tweelinghelft)
o Altijd met de hond in bed willen slapen
o Geen afscheid kunnen nemen van een knuffel (altijd in bed)

Informatie:
o Boek: Drama in de moederschoot, de verloren tweelinghelft, Alfred R. Austermann en Bettina Austermann, Uitgeverij Akasha 2008, ISBN: 978-90-77247-67-9.
www.ifosys.de, de website van het echtpaar Austermann.
www.vanishingtwin.com: Dr. Brent Babcock, My twin vanished, Did Yours? The vanishing Twin Crisis. The Vanishing Twin Syndrome.
www.praktijk-integrale-therapie.nl, de website van Hannah Cuppen die ook werkzaam is bij Mens Sana, zij begeleidt ook alleengeboren tweelingen in hun verwerkingsproces.

o Aranka Reeuwijk: www.alleengeborentweelingen.nl 

U kunt voor traumaverwerking ook terecht bij Fysiotherapeut (fasciatherapeut, babytherapeut) Ron Borsboom die een praktijk heeft in Eindhoven. www.hetverlorentweelingensyndroom.nl.

 


Bericht op Nu.nl op 31-01-2012

Artsen in Peru vonden een tweelinghelft in de maag van een kind

LIMA - Artsen in Peru hebben een 'parasitaire tweeling' in de maag van een 3-jarige jongen gevonden. Ze willen het weefsel maandag operatief verwijderen. 


 
Foto:  Novum  Bekijk video

De aandoening komt volgens arts Castor Astocondor bij het Las Mercedes ziekenhuis in Chiclayo een keer per half miljoen geboortes voor.

De deels gevormde foetus weegt zevenhonderd gram en is ongeveer 25 centimeter lang.

De hersenen, het hart, de longen en de darmen hadden zich nog niet ontwikkeld voordat de foetus in de baarmoeder werd geabsorbeerd door de andere foetus. De foetus heeft wel wat haar op de schedel, ogen en wat botten.

Geplaatst: 19-04-2012

 


Hans Reijnen, juli 2010, Gezondheidscoach voor Hermes Geneeskunde (AVIG) per 01-01-2019

Top                                                   Home

21-07-2011

Ik heb vanavond de prachtige film: "Water Children" gezien die op 14-07 in premiere ging. Documentairemaakster Aliona van der Horst (die zelf zeven jaar lang geprobeerd heeft kinderen te krijgen, maar daar niet in slaagde) maakte een prachtig beeld- en geluidsverslag van het ontstaan van een multimediaal kunstwerk van een Japanse pianiste Tomoko Mukaiyama. Een echte aanrader. Laat heel fraai een groot deel van de vitamine B12 thematiek zien. Over rituelen rond vruchtbaarheid, over kinderen die wel of niet geboren werden. Het boeddhisme kent de 'waterkinderen': te vroeg geborenen, dood geborenen, nooit geborenen. Deze waterkinderen, zo zegt een Japanse moeder, zijn ook echte kinderen. Klik voor een beschrijving en de trader van de film naar Medisch kontakt.

Hans Reijnen

 

2e boek van de Austermanns (Berlin):

De verloren tweelinghelft, Alleengeboren tweelingen vertellen, van Bettina en Alfred Austermann, dit 2e boek verscheen in 2013 bij uitgeverij Akasha, als vervolg op het succesboek: Drama in de moederschoot.

 

In dit boek wordt het hele onderwerp nog verder verdiept o.a. doordat er veel ervaringsverhalen van mensen in staan. Voor meer info: klik hier, https://www.bol.com/nl/p/de-verloren-tweelinghelft/9200000016170618/

 


 Door de afgelopen jaren heen is er steeds meer belangstelling voor en bekendheid met het fenomeen van de Verloren Tweelinghelft.

Er vindt aanstaande zaterdag 14 april (2018) een Lezingendag plaats over De Verloren Tweelinghelft:

De Dag voor de Verloren Tweelinghelft

in Ontmoetingsplaats 't Helder, Helderseweg 31 te Overloon met 6 verschillende lezingen van 10.00 - 16.30 uur (o.a. door Ron Borsboom). 6 sprekers, 6 levensverhalen, veel interactie en practische handvaten.

Voor meer info: Klik hier.               Voor aanmelding: Klik hier

 Het bijwonen van deze lezingendag kan een mooie aanloop zijn naar een driedaags internationaal Congres dat georganiseerd wordt op vrijdag, zaterdag en zondag 26 t/m 28-10-2018 in Berlijn. Op dit Congres zal Hans Reijnen ook een presentatie (workshop) geven. Nadere informatie volgt nog.

Geplaatst dinsdag 10-04-2018

Top                                                   Home

 


 
Lezingendag voor de Verloren Tweelinghelft in Overloon op zaterdag 14-04-2018
 
 
Op zaterdag 14 april 2018 bezocht ik een lezingendag over de Verloren Tweelinghelft in Overloon. Dit was een initiatief van Mariet Verheyen-Donkers, een 73 jarige ervaringsdeskundige, die er haar missie van heeft gemaakt om meer aandacht te genereren voor dit nog relatief onbekende fenomeen. Het heeft haar een groot deel van haar leven danig tegen gezeten (zij leidde een moeizaam en tamelijk onvervuld leven) totdat zij ontdekte dat zij voor haar geboorte in de baarmoeder al een tweelinghelft verloren had. Vanaf dat moment is haar leven totaal veranderd. Met hulp van goede professionals kwam ze geleidelijk tot meer en meer inzicht hoe ze altijd iets heel essentieels gemist had en haar leven gevuld had met een sterke overlevingsstrategie en altijd hard werken om toch vooral maar iedereen ten dienste te zijn. Daarmee verwierf zij haar bestaansrecht in de uiterlijke wereld.
 
 
 
 
Uiteindelijk kon zij volledig helen van wat lang een onbewust psychotrauma was. Nu ziet haar leven er totaal anders uit: zij heeft niet alleen de smaak van het echte leven helemaal te pakken gekregen maar zij lijkt zelfs volledig haar zielentaak gevonden te hebben. Wonderwel is één van haar dochters, Helmy Kleinlugtenbeld-Verheyen, hetzelfde overkomen en ook zij deed in haar presentatie haar persoonlijke relaas. Tevens was zij een uitstekende dag voorzitster die een prachtige sfeer wist neer te zetten en de lezingen op een heldere, krachtige en heel respectvolle manier aan elkaar wist te verbinden. Het was werkelijk een prachtige en heel inspirerende dag om bij te wonen.
 
 
 
 
Wat bracht mij naar deze dag?
 
Sinds 2006 liep ik aan tegen wat we noemen de epidemie van misdiagnosen: de ziekte vitamine B12 tekort. Al gauw daarna ontdekte ik dat een hoog percentage van de patiënten met een B12 tekort meestal vermoedelijk (en soms met zekerheid) een verloren tweelinghelft hebben. Ik had al vele honderden patiënten hiermee op mijn spreekuur gesproken totdat ik op zeker moment ontdekte dat ik zelf vermoedelijk ook niet alleen was in de baarmoeder bij mijn moeder. Dat had ook voor mij toen een onverwacht hoge impact. Ik had het boek ‘Drama in de Moederschoot’ van Bettina en Alfred R. Austermann al gelezen en ging uiteindelijk voor een helend regressie-weekend naar Berlijn. In die periode was Alfred R. Austermann één van de sprekers op het “Congres B12 Integraal – Cobalamin4All” dat ik in 2010 georganiseerd heb. Nu is hij het, met een aantal medeorganisatoren, die van 26 t/m 28 october 2018 een Internationaal Congres organiseert over en voor ‘Alleingeborene Zwillinge’ in Berlijn (BRD). Daar zal Ron Borsboom, een hoog ontwikkelde Fascia therapeut (Cranio-Sacraal therapeut), die o.a. veel Alleengeboren Tweelingen begeleidt in hun proces, ook een presentatie geven. Ron vroeg mij of ik in Berlijn wil vertellen over de relatie Alleengeboren Tweeling en de algemeen medische aspecten van vitamine B12 tekort en de psycho-energetische aspecten van B12.
 
 
 
Ron Borsboom:
Mensen weer in contact brengen met echt voelen
 
Top
 
Ik ging naar de lezingendag vooral met de gedachte me opnieuw af te stemmen op de doelgroep als voorbereiding op mijn presentatie eind oktober in Berlijn. (Nota bene: 22-08-2018, het Congres in Berlijn is gecanceld vanwege te weinig inschrijvingen!!) Maar ik werd heel erg verrast door de boeiende en bevlogen verhalen van de sprekers die dag. En ik ging me opnieuw afvragen of ik zelf het psychotrauma nu wel volledig had verwerkt. Dit terwijl ik dacht dat ik er wel mee ‘klaar was’ zoals zoveel patiënten zich dat graag voorstellen. Met name begon ik me na de voordracht van Ron Borsboom, over het fenomeen van het tweeling fantoom, meteen te voelen dat ik hiermee nog iets kon uitwerken voor mezelf. Ondertussen mocht ik twee uitgebreide behandelsessies bij Ron ondergaan die me direct ingrijpende ervaringen opleverden waarbij ik het gevoel kreeg dat ik nu eindelijk ineens allerlei eindjes aan elkaar kon knopen betreffende diverse fysieke klachten die ik nog altijd heb.
 
 
 
 
Binnen een week na de lezingendag in Overloon was ik erg geïnspireerd om een lang gedicht in het Engels te schrijven ‘We two and I, Where are you and Who am I?’ Dit gedicht is een culminatie van veel indrukken en ervaringen van patiënten, mijn eigen ervaringen als Alleengeboren Tweeling, resultaten van mijn uitgebreide studie naar alles wat met vitamine B12 en vit. D3 te maken heeft en de inspirerende verhalen van de 6 sprekers op de lezingendag. Ik zal dit gedicht voor het eerst in het openbaar voordragen op het Congres in Berlijn.
 
Voor mij is in ieder geval duidelijk geworden, dat het hebben van een verloren tweelinghelft een prachtige metafoor is voor het zoeken en terugvinden van je Hogere Zelf.
 
Om uiteindelijk te kunnen gaan leven in en vanuit het Hart. Dus het hele onderwerp heeft een heel hoog universeel gehalte, of je nu een Alleengeboren tweeling bent of niet.
 
Wie tijd en zin heeft om zich verder te verdiepen in dit prachtige onderwerp: wat aanvankelijk een bron van veel verdriet is, wordt uiteindelijk een onmetelijke bron van Inspiratie? Misschien is een bezoek aan het Congres in Berlijn ook wat voor jou? (Het Congres gaat niet door vanwege te weinig inschrijvingen!!)
 
Top
 
De website van Mariet Verheyen-Donkers:
https://www.verlorentweelinghelft.nl/de-alleengeboren-tweelinghelft/ 
 
Op het Congres zullen er ook presentaties/workshops gegeven worden door twee andere Nederlandse vrouwen die zich intensief inzetten voor alleengeboren tweelingen. 
 
Aranka Reeuwijk-Willems, zie https://www.alleengeborentweelingen.nl/ 
 
 
 
 
En Mirjam Bergkamp-Moes
 
Zij hebben beide tezamen ook de nieuwe Stichting Alleengeboren Tweelingen Nederland opgericht.  https://www.stichtingatn.com/ 
 
Top
 
Hierna volgt informatie over het Congres in Berlijn.
 
 

 

 Internationaal ISPPM-Kongres

Voor Alleengeboren Tweelingen in Berlijn
 
 
De Liefde terugvinden in je eigen Hart
26-10 tot 28-10-2018 in Berlijn (BRD)
 
Het Congres is medio augustus gecanceld vanwege te weinig inschrijvingen!!!
 
 
 
Toonaangevende internationale Therapeuten:
Geven uitleg over hoe dit voorgeboortelijke Verliestrauma
doorwerkt in je dagelijks leven, en 
hoe effectieve therapeutische interventies
je kunnen ondersteunen in je individuele genezingsproces.
 
 
Presentaties & Workshops
Voor Hulpzoekenden en Hulpverleners
 
 
 
 
Lieve belangstellenden,
 
Het Congres is gericht op zowel hulpzoekenden (cliënten/patiënten) als professionele hulpverleners. Het is bedoeld om Alleengeboren tweelingen te laten zien hoe dit voorgeboortelijke psychotrauma consequenties heeft in je dagelijks leven en je te tonen dat er allerlei therapeutische mogelijkheden zijn voor je individuele genezingsproces.
 
Meer dan 20 Workshops en vele Presentaties door Internationale Therapeuten, Schrijvers en Wetenschappers zal de deelnemers een bont pallet aan mogelijkheden bieden.
 
Alle sprekers hebben een gemeenschappelijk doel om zoveel mogelijk mensen te wijzen op dit nog relatief onbekende (vaak onbewuste) psychotrauma en om een kleurrijk scala aan therapeutische mogelijkheden te presenteren; want de ene Alleengeboren Tweeling is de andere niet. Iedere aanvankelijk als lijdensweg, later als Helende Reis gegane route is uniek en vraagt om begeleidende Hulp op Maat.
 

 Top

Tarieven voor deelname
Er zijn drie prijscategorieën, zowel voor deelnemers van Tak A (cliënten) als tak B (professionals) hetzelfde.
 
1. Normale prijs € 375,00 per persoon.
2. Prijs voor leden van ISPPM: € 275,00 p.p.
3. Verlaagd tarief voor Studenten/Werklozen/Gehandicapten (alleen met officiële verklaring of bewijs): € 175,00 p.p.
 
In de tarieven zijn de kosten voor koffie/thee in de pauzes zowel als de lunches en diners inbegrepen.
Als u besluit om deel te nemen aan één of meerdere Workshops dan kunt u dit aangeven tijdens de officiële boeking. Deelname aan de Workshops is niet in de prijs van deelname aan het congres inbegrepen.  De prijs voor deelname aan een Workshop varieert tussen 40 en 60 Euro p.p.
 
Het Congres wordt gehouden in Hotel Christophorus in Berlin Spandau.
 
 
 
Wij zijn er trots op u een zo veelzijdig programma op het Congres te kunnen aanbieden en we verheugen ons erop u op het Congres te kunnen begroeten.
 
Met vriendelijke groeten,
Het ISPPM – Congres Organisatieteam
 
Het Congres is medio augustus gecanceld vanwege te weinig inschrijvingen!!!
 
Voor het uitgebreide programma en inschrijven: https://zwillingskongress.isppm.de/tickets/
 
Voor de vertaling van het Driedaagse programma in PDF: druk hier.
 
 

 
Top                                                        Home
 
Nu blijkt dat het Congres in Berlijn niet doorgaat wil ik mijn gedicht in het Engels publiceren, dat ik schreef na het bijwonen van de lezingendag in Overloon. 
 
 
 
We two and I
 
Where are You and who am I?
 
 
I lost you without knowing who you are
It was magnificent those two heartbeats
And then it became silent at the other side
I was left over with the drumming of my own heart
I went through the Silver Gate
It was hard to enter the real world
I hesitated seriously what to do next
The question was: to be or not to be
I felt so all-alone and guilty
I felt so different from the rest
The world upside down, as a stranger on earth
I couldn’t find rest without knowing where you are
I kept on searching and searching without knowing what
I felt miserable and as if I was invisible
I was filling my life with pleasing everybody
I was starshining in responsibility and perfectionism
That was giving me the Right to Exist in the outer world
And I was even not realizing that I was busy with surviving
I was unaware of the huge hole in my fundament
Until that moment I finally heard about you
 
 
This was the beginning of a complete new process
I started to look deeply into the darkness of myself
I discovered that my self contained two different parts
I am Light and Shadow, I am Adam and Eve
I always wanted Love and Light and the world was so dark
This was the start of awakening from the illusion that I am I
I have always been separating myself from the whole
Now I know that I am not because I am thinking
I am not my body and what I am feeling
I am not what I hear, see and smell
What I really am is much greater than this
It’s my inner observer, what is called consciousness
Human Life is pure Light, Love, Wisdom and Power
Self-Love and Self-Worth, I am grateful to Mum and Dad
Consciousness Development and Conscience
B12: be One, be Two, Be Trinity, 3 Dimensions of Moon Space
D3: Be Free, total Freedom in Connectedness, 3 Dimensions of Sun Time
 
 
Since the reunion of you and me I know
That I once will go through the Golden Gate
that the only proper Time is Now in my own Sacred Space
The Now is the moment where Time meets Infinity
Sacred Space is the Space between exhalation and inhalation, one and one is three
And now I realize that my own heartbeat always knocks double
You made me remember of my relation with my True Self
You are the representation of the God within
I am You, and you are me and We are all together
Ubuntu: I am because we are
 
 
All in One and One in All
 
I Am that I Am………………………….Multidimensional, Open 
                                                  
                                                 And………………… Silence
 
 
 
Hans Reijnen, 22-08-2018, Gezondheidscoach voor Hermes Geneeskunde (AVIG) per 01-01-2019
 
 

 
 Top                                                                       Home