Behandelschema CVS

Op deze pagina staat het globale onderzoeks- en behandelschema beschreven dat Hans Reijnen volgt bij CVS. Dit schema kan ook model staan voor andere, ernstigere chronische problematiek.

  1. De Intake: Homeopathische ananmese, met zorgvuldig opnemen van de hele voorgeschiedenis, de familieanamnese, gemaakte reizen incl. de ontvangen vaccinaties en de reacties daarop en het zoeken naar causale verbanden zowel fysiek, mentaal als emotioneel. Elke pt. krijgt bij voorkeur een homeopathisch geneesmiddel.
  2. Een uitgebreide Voedings anamnese, bij 75% van de pt.en met CVS speelt Hypoglycemie een rol.
  3. Bioresonantieonderzoek en therapie m.b.v. de BICOM 2000: - Onderzoek naar het bestaan van het Post Vaccinaal Syndroom, dat naar schatting bij 60% van de gevallen een rol speelt. - Verder een totale analyse van alle belastende factoren, zoals: alle verwekkers van infectieziekten, parasieten, zware metalen, intoxicaties door allerlei gifstoffen, allergieën en een geopathische belasting (wateraders, aardstralen, e.a.).
  4. Onderzoek naar tekorten aan essentiële micronutriënten, we hebben zo'n 55 bestanddelen nodig uit de voeding omdat we die niet zelf kunnen maken (soms wordt ook regulier bloedonderzoek gedaan). Vit B12 tekort komt regelmatig voor, ik schat in 20% van de gevallen bij CVS. Wat minder vaak zie ik HPU, een tekort aan vit B6, zink en mangaan.
  5. Onderzoek naar hormonale verstoringen, met name hypothyreoidie (te traag werkende schildklier) komt nogals eens voor. Heel af en toe liggen alle systemen 'plat' (deraillement totale).
  6. Begeleiding in het omgaan met het ziek zijn en het beter worden. Het valt soms echt niet mee om te weten hoe het moet als je jarenlang ernstig vermoeid was.
  7. In sommige gevallen doen wij een beroep op een psycho-energetisch begeleider of psycholoog.

Om het volledige schema te doorlopen vraagt om zo'n 4- 6 consulten, die meestal plaats vinden in een periode van 6-12 maanden. Kortom: het Chronisch Vermoeidheids Syndroom is heel goed te behandelen. In mijn praktijk slaag ik er op dit moment in om in 75% van de gevallen flinke stappen vooruit te zetten of tot volledige genezing te komen.

Hans Reijnen, arts voor homeopathie (VHAN) en bioresonantie (ABB)

Top