Hypothyreoidie

6: HYPOTHYREOIDIE (Een te langzaam werkende schildklier), de brochure is nog niet verschenen

Voorlopig beknopte informatie:

Hypothyreoidie komt vaker voor dan nu wordt gediagnosticeerd. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de normaalwaarden die gehanteerd worden bij het bloedgehalte van het schildklierhormoon niet meer kloppen.

Over het stellen van de diagnose:

* Als de uitslag van het vrije T4 in het bloed in het onderste kwart ligt van het normale traject is niet uitgesloten dat je toch een te traag werkende schildklier hebt.

* In zulke gevallen is het behulpzaam om tien dagen een zogenaamde Basale Temperatuur Curve (BTC) bij te houden: meet dan 's morgens direct na het ontwaken (dus nog voor je je bed verlaat) de rectale lichaams temperatuur. Als die ligt tussen 36,0 en 36,5 graden Celsius is dat een extra argument voor het bestaan van hypothyreoidie.

Over de Behandeling:

* In grensgevallen kan met een homeopathische behandeling (constitutioneel of m.b.v. organotherapie) of met bioresonantie gepoogd worden de schildklier te stimuleren.

* Als de natuurgeneeskundige behandeling geen of onvoldoende effect heeft moet overgegaan worden schildklierhormoon suppletie. In de natuurgeneeskundige praktijk zijn de resultaten het best als Thyrax (of Euthyrox, die alleen T4 bevatten) gecombineerd wordt met Thyreoidine poeder (of Armour Thyroid, dat zowel T3 als T4 bevat).

Hypothyreoidie komt regelmatig voor in combinatie met andere aandoeningen zoals Vit B12 tekort, HPU en Allergieën die dan ook aandacht verdienen.

Voor meer informatie zie de website: www.hypomaarniethappy.nl.

Top