Post Vaccinaal Syndroom (PVS)

 

1: Post Vaccinaal Syndroom (PVS: Bijwerkingen Vaccinaties)

Vaccinatieschade

Inenten. Het lijkt zo vanzelfsprekend. Want natuurlijk wil je je kind of jezelf beschermen tegen allerlei bedreigende ziekten. De voordelen van het vaccineren zijn zo groot, dat er vaak niet wordt stilgestaan bij de nadelen ervan. Begrijpelijk, want in de voorlichting van het ministerie en gezondheidsinstellingen wordt ontkend dat vaccins ernstige en blijvende bijwerkingen kunnen hebben. Er zou hooguit een stijve arm, koorts of veranderd slaappatroon kunnen ontstaan.

Een onterechte bewering, zo blijkt uit vele praktijkgevallen. Door het vaccineren kunnen kinderen en volwassenen wel degelijk lichamelijke en mentaal, emotionele klachten oplopen die verder gaan dan een pijnlijke arm of een dag niet lekker slapen.
Vaccins blijken veel meer bijwerkingen te kunnen hebben dan tot nu toe werd aangenomen, ook wel vaccinatieschade genoemd. Bronchitis, oorontsteking, allergie, gedrags- of ontwikkelingsverandering, spierkrampen, oververmoeidheid, concentratie- of coördinatiestoornissen. Het zijn maar een paar voorbeelden. Want de lijst van mogelijke bijwerkingen is lang. Al die klachten samen noemen we Post Vaccinaal Syndroom. Homeopathische artsen, met ervaring in het behandelen van vaccinatieschade, zagen de afgelopen tien jaar zoveel mensen met uiteen lopende klachten na vaccinatie(s), dat dit onderwerp meer serieuze aandacht verdient dan het nu krijgt. Als je het verband met  vaccinaties (nog) niet kent dan blijf je onwetend en denk je dat je kind gewoon astma of gewoon epilepsie kreeg dat op zich goed te behandelen is maar wat dan wel blijft bestaan. Terwijl de onderliggende oorzaak( de verstorende invloed van vaccinaties) heel goed te behandelen is zodat de astma of de epilepsie dan volledig kan verdwijnen.

Dit boekje, van de hand van Tinus Smits,

uitgegeven in 1998 is helaas uitverkocht

U kunt het downloaden onder deze link:

http://www.post-vaccinaal-syndroom.nl/_Rainbow/Documents/Het%20Post-Vaccinaal%20Syndroom.pdf

De reden om aan te nemen dat de klachten inderdaad in verband staan met de vaccinaties, zijn de opvallende resultaten van een homeopathische behandeling. Door het toedienen van een homeopathische verdunning van het betreffende vaccin, kan de verstorende invloed die het vaccin op het lichaam gehad heeft weer ongedaan gemaakt worden, zonder dat de verkregen immuniteit wordt opgeheven. Dit noemen we dan een ontstoringsprogramma.
Als de klachten werkelijk door het vaccin zijn ontstaan, zullen deze in veel gevallen afnemen of zelfs geheel verdwijnen. In dat geval is het zeer aannemelijk dat de vaccins de oorzaak van de klachten zijn. Het ontstoringsprogramma kan dus als diagnosemiddel en behandeling tegelijk dienen.

Deze pagina wil ouders, artsen en andere deskundigen die in de praktijk met vaccineren te maken hebben, wijzen op een mogelijk verband tussen lichamelijke klachten (en het ontstaan van ziekten) en toegediende vaccinaties. Meer voorlichting en bekendheid over/met het Post Vaccinaal Syndroom (PVS) zal ertoe bijdragen dat vele onverklaarbare klachten bij kinderen en volwassenen op een andere manier benaderd kunnen worden dan voorheen. Door het stellen van de juiste diagnose hoeven zij niet jarenlang onnodig in het ongewisse te blijven. Herkenning van het syndroom is een eerste stap op weg naar mogelijke genezing van klachten waar het medische circuit geen antwoord op heeft.

“Veel ellende was niet nodig geweest als we eerder hadden geweten wat het Post Vaccinaal Syndroom is,” aldus een van de ouders die hun kind na behandeling een geweldige ommekeer zagen maken.

Top

Behandeling  Post Vaccinaal Syndroom (Voorbeeldschema)
--------------------------------------------------------------------------
                           Neis Vac C
Dag 1:                  30K   2 korrels, in de mond laten smelten
Dag 2:                200K          “
Dag 3:                   MK          "
Dag 4:                 10MK        “
Dag 5:                 50MK        "
Dag 6:                100MK        "

10 dagen niets
                             BMR
Dag 15:                 30K     2 korrels
Dag 16:                200K          “
Dag 17:                    MK         “
Dag 18:                 10MK        “
Dag 19:                 50MK        "
Dag 20:                100MK        "

10 dagen niets
                               Hib
Dag 29:                  30K             2 korrels
Dag 30:                200K                     “
Dag 31:                   MK                     “
Dag 32:                 10MK        “
Dag 33:                 50MK        "
Dag 34:                100MK        "

10 dagen niets
                         DKTP of DAKTP
Dag 43:                  30K             2 korrels
Dag 44:                200K                     “
Dag 45:                   MK                     “
Dag 46:                 10MK        “
Dag 47:                 50MK        "
Dag 48:                100MK        "

-------------------------------------------------------------------------

10 dagen niets

---------------------------------------------------------------------------
Als er reacties zijn gedurende het geven van de reeksen korreltjes, wacht dan met het geven van de volgende dosis en herhaal een dosis 30K, nu opgelost in water, geef elk uur een slok. Daarna reeks afmaken.

Bij ernstig zieke patiënten of mensen met een heel laag energieniveau is het beter om een voorzichtiger doseringsschema te gebruiken. We geven dan eerst alleen een 30K en laten die oplossen in water (elk uur een slokje). Je kunt de behandeling dan afbreken als er (sterke) reacties komen. Wacht twee dagen af en herhaal deze procedure op de 3e dag. Blijf de 30K op deze manier net zo lang herhalen tot er geen reacties meer op komen. Ga dan pas verder met de 200K, op dezelfde manier gevolgd door de MK, 10MK, 50MK en 100MK.

--------------------------------------------------------------------------
 Preventie Post Vaccinaal Syndroom:

Om bijwerkingen van het vaccineren zoveel mogelijk te voorkomen geve men twee keer een dosis van het desbetreffende gepotentieerde vaccin in een 200K potentie:
7 dagen voor de inenting                200K              2 korrels
op de dag v.d. inenting (vooraf)      200K              2 korrels

Voor een gecombineerde DKTP/Hib vaccinatie geve men de 2 korrels van ieder gewoon vlak na elkaar.

---------------------------------------------------------------------------

 Zie ook het uitgebreide artikel: De voor- en nadelen van het Rijks Vaccinatie Programma (RVP), voor een aantal kinderen moet het anders, elders op onze website onder link: Publicaties, Professionals. Hier vind je een historisch overzicht van hoe het RVP door de jaren heen steeds verder werd uitgebreid en hoe wij, artsen met ervaring in de behandeling van PVS, er steeds meer vraagtekens bij krijgen. Je vind hier ook alle mogelijkheden voor een aangepast entschema en hoe je de kans op het krijgen van een PVS kunt verlagen.

 

Uitgebreide informatie over het Post Vaccinaal Syndroom vindt u in het boekje:
Inenten niet zonder risico!
Heidy van Beurden & Tinus Smits
2001, Lifetime, Utrecht
ISBN 978-90-215-9758-4

 


 Tevens heel veel informatie op de website:  http://www.post-vaccinaal-syndroom.nl/3840/pvs.aspx die eind 2008 geheel vernieuwd werd. Op zijn site staat de Nederlandse vertaling van de Europese Richtlijnen van het Forum voor Vaccinatie Waakzaamheid (European Forum for Vaccine Vigilance) http://users.telenet.be/vaccine.damage.prevention/englishhomepage. Voor meer info over Tinus Smits en zijn strijd tegen de schadelijke gevolgen van vaccinaties waarover een TV programma (te verkrijgen op DVD) werd gemaakt, druk hier.

Surf ook eens naar de website van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken: www.nvkp.nl. Zij berichten in hun brochure o.a. over een uitgebreide enquete onder ouders naar de gezondheid van hun kinderen waaruit blijkt dat kinderen die niet zijn ingeënt maar half zo vaak een beroep hoeven te doen op hun huisarts, maar voor de helft zo vaak worden opgenomen in een ziekenhuis en maar eenderde keer zo vaak gebruik hoeven te maken van antibiotica.

Op www.vaccinatieschade.nl  vind je veel informatie over het Cervarix vaccin (zou baarmoederhalskanker moeten voorkomen) die door de overheid en de gezondheidsinstanties niet wordt gegeven.

Andere Folders op deze site:
 Praktische handleiding in vitamineland: Hoe baan ik me een zinvolle weg in het oerwoud van de vitamines(e.a.voedingssupplementen).
 Hypoglycemie: Over de gezondheidsondermijnende invloed van het overmatig gebruik van suiker(s) en slechte koolhydraten  Inenten tegen meningococcenziekte type C : ja of neen ? In de praktijk hoort u nooit iets over de nadelen
 Het maximale rendement uit lijnzaad en lijnzaadolie, vlas (lijnzaad) is hard op weg om weer (h)erkend te worden als supergezondheidsgraan.
 “Ik kreeg een gezond kind, maar hoe houd ik het gezond?” door An van Veen, arts voor homeopathie te Eindhoven.
 Autisme, ADHD en andere gedragsstoornissen, een multidisciplinaire aanpak die tot goede resultaten leidt.

Top

Veel nieuwe informatie over PVS is verkregen door het toepassen van het BNS onderzoeks- en behandelschema van Dr.Reijnen.

Al zeker vijftien jaar lang is door een 75-tal artsen voor homeopathie ruimschoots aangetoond dat het optreden van een PVS zeker geen zeldzaam verschijnsel is. Ik heb zelf in 2001 nog meegewerkt aan een gedegen onderzoek naar het optreden van PVS en de effecten van de behandeling van PVS bij artsen voor homeopathie op initiatief van de VHAN. Ik turfde in dat jaar toen al 80 kinderen in één jaar bij wie ik de diagnose stelde en een veelal effectieve behandeling deed. Ondertussen is duidelijk geworden dat een PVS vaak ten grondslag ligt aan het (mede)ontstaan van veel chronische klachten ook bij volwassenen. Bij volwassenen is het veel moeilijker om het verband tussen de klachten en een PVS te vermoeden of aan te tonen. Toch is het dankzij de toepassing van bioresonantie (en met name het BNS-onderzoeksschema) in mijn praktijk heel makkelijk geworden om een PVS aan te tonen. In het hele BNS schema blijkt PVS zelfs een heel centrale rol te vervullen. Ik schat dat op dit moment zelfs 80-90% van de patienten die een beroep op mij doen toch een PVS blijken te hebben. Bijna alle patiënten die een PVS hebben blijken een Hoog Sensitieve Persoon (HSP) te zijn. En alleen al door het PVS te ontstoren zie ik in 90% van alle gevallen alle allergieen volledig verdwijnen binnen drie maanden. Dan is de patiënt meestal ook weer in staat om oude infectieziekten, die vaak voort sluimeren, alsnog zelf volledig 'op te ruimen'. Zo kan het immuunapparaat, dat op een dwaalspoor was geraakt, weer zijn normale taak op zich nemen; de zogenaamde immuuncompromitatie kan worden opgeheven. Veel patienten met allergieen en een falende afweer gaan op een gegeven moment antistoffen maken tegen eigen organen of onderdelen daarvan (auto-immuunaandoeningen). Deze ziekten kunnen alleen maar genezen worden als het PVS, dat daar meestal aan ten grondslag ligt, volledig wordt ontstoord. De meest voorkomende auto-immuunaandoeningen in mijn praktijk zijn: 1. Exocriene Pancreas Insufficiëntie (EPI), 2. M.Addison-Biermer (vit.B12 tekort) en 3. Hypothyreoïdie (te langzaam werkende schildklier). Deze, en vele andere auto-immuunziekten, zijn ondertussen goed te genezen door het toepassen van de BNS-therapie. Voor meer informatie over bovengenoemde onderwerpen druk op de aangekleurde links.

Hans Reijnen, Gezondheidscoach vor Hermes Geneeskunde (AVIG) (per 01-01-2019)

Oktober 2008

Als gevolg van de Transitie (overgang van Vissen- naar Watermantijdperk, einde van de Mayakalender en de start van een geheel nieuwe cyclus van 26.000 jaar) zijn er de afgelopen twee jaar erg veel veranderingen opgetreden. Dit heeft ook grote consquenties gehad voor de diagnostische bioresonantie metingen en de meeste behandelingen. Er is sprake geweest van een continue frequentieverhoging die wellicht onverminderd blijft doorgaan. Dit betekent concreet dat ik naast de bovengenoemde potenties continu gebruik maak van allerlei andere potenties of frequenties. De behandeling van het PVS in mijn praktijk is hierdoor een stuk makkelijker geworden zowel voor mijzelf als voor de patiënten en die hoeft ook niet meer zo lang te duren. In de BNS-seminars, die ik geef, draag ik de door mij gebruikte potenties/frequenties over aan de cursisten zodat die op grotere schaal kunnen worden gebruikt.

Toegevoegd op 31-01-2013, HR

 

Andy Goldsworthy

Top                                                                              Home