Vitamine B12 Tekort

VITAMINE B 12 TEKORT (M.ADDISON-BIERMER)

Is het misschien vitamine B12 tekort?
Een epidemie van misdiagnoses

Heb je ook last van een aantal van onderstaande klachten?
Chronische vermoeidheid – tintelingen in handen en/of voeten – branderige tong – haaruitval – spiertrillingen – geheugenverlies – concentratiezwakte – slechte eetlust met gewichtsverlies – verhoogde bevattelijkheid – allergieën – wazig zien – gevoelsstoornis en/of krachtsverlies in armen of benen, niet herstellen na één of meerdere keren een whiplash, niet herstellen na één of meerdere keren een commotio cerebri (hersenschudding, postcommotioneel syndroom),e.a.

 


En had je in het verleden 1 of 2x een moeilijk te behandelen bloedarmoede tijdens de zwangerschap of een paar keer een miskraam? Of ben je wat ouder en heb je te maken gehad met een hartinfarct, een beroerte (CVA) of een embolie of Parkinsonachtige klachten? Dan kan het goed zijn dat je lijdende bent aan een ziekte die Vitamine B12 tekort heet (M.Addison-Biermer). Omdat we vitamine B12 niet zelf kunnen maken moeten we het opnemen uit ons voedsel, het zit vooral in dierlijk voedsel: vlees, melk en eieren.

Van oudsher is dit een bekend ziektebeeld dat zich vooral voordoet in twee gedaantes:
1. Pernicieuze anemie, een zogenaamde macrocytaire bloedarmoede die niet op ijzertekort blijkt te berusten maar op een tekort aan vit.B12.
2. De gecombineerde strengziekte, een ernstige neurologische ziekte waarbij de zenuwen in de armen en benen steeds slechter gaan functioneren door het steeds groter wordende tekort aan B12.


Maar ik denk nu dat dit twee ziektebeelden zijn die feitelijk pas ontstaan als er al jarenlang een tekort was aan B12, in feite moeten er veel langer een aantal symptomen geweest zijn die passen bij B12 tekort maar waar nooit aan gedacht werd omdat we die kennis niet hadden of hebben. Want vit.B12 is nodig voor zoveel andere lichaams- en orgaanfuncties, zeker niet alleen voor de bloedaanmaak en voor het gezond functioneren van de zenuwen is het nodig voor een goede darmfunctie, gezonde huid en haren, een goede afweer, de hormonale cyclus, het goed verlopen van een zwangerschap en voor het goed functioneren van onze hersenen. Het voert te ver om hier alles te noemen maar duidelijk wordt wel  dat B12 tekort veel meer gedaantes kent dan de twee vanouds bekende beelden. In plaats van de ziekte met twee gezichten lijkt vit.B12 tekort veel meer op een wezen met wel 7 verschillende gezichten. Dit betekent dan ook dat het van enorm belang is om iedereen (artsen en patiënten) goed te informeren over de veelzijdige aspecten van dit ziektebeeld.

            

poes met twee gezichten            boeddha met zeven gezichten

 

 

Hoe vaak hebben we te doen met deze ziekte en bij wie? Er zijn belangrijke aanwijzingen dat 10% van de bevolking te maken heeft met een vit.B12 tekort en maar liefst 20% van alle 60 plussers. Er is voor dit grote probleem op dit moment absoluut te weinig kennis bij de behandelende artsen, sterker nog: regelmatig krijgt een patiënt te horen dat hij/zij niet mee doet aan deze nieuwe hype. Dit is voor een groot deel te wijten aan het feit dat de normaalwaarden die gehanteerd worden bij het bloedonderzoek (140-600 pmol/L) onjuist zijn. Want, er zijn ondertussen belangrijke nieuwe aanwijzingen! Als je B12 gehalte lager is dan 300 pmol/L kan er wel degelijk sprake zijn van een functioneel B12 tekort op celniveau. Het gaat dus om de biologische beschikbaarheid van vit.B12 in alle organen op celniveau. Nu blijkt het B12 gehalte in het bloed wel een belangrijke indicator maar je kunt er niet blind op vertrouwen. De ziekte openbaart zich vooral bij vrouwen tussen de 15 en de 45 jaar, maar kan ook bij mannen en zelfs kleine kinderen voorkomen. Hoe hoger de leeftijd des te hoger de kans op de ziekte (tot zelfs 20%!?).

Top

We hebben bij de diagnostiek te maken met twee problemen:
1. Eerst moet de behandelend arts redelijk vertrouwd zijn met het complexe beeld van B12 tekort, het kan zich in allerlei verschillende gedaantes voordoen, veel meer gedaantes dan hij van oudsher kent. Anders denkt hij er niet aan en doet hij er ook geen onderzoek naar.
2. De arts moet ook op de hoogte zijn van het artikel ‘De diagnostiek van B12-defiëntie herzien’ dat in december 2005 in No 49 van het NTvG (het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde) verscheen. Anders gebruikt hij de oude normaalwaarden en mist hij bij velen de diagnose. De nieuwe normaal waarden die in dit artikel bepleit worden zijn dus: 200-600 pmol/L. Terwijl in mijn praktijk na het evalueren van 180 casuïstieken (inmiddels 4000, januari 2012) blijkt dat 300 pmol/L een betere ondergrens is en ook die grens is geen scherpe grens. Want een heel enkele keer heb ik al iemand behandeld die b.v. een waarde had van 357 pmol/L, die een sterk verdacht klachtenpatroon vertoonde en die prima reageerde op de behandeling. Dit bewijst weer dat je nooit alleen maar op een bloeduitslag mag afgaan (in bovenstaande laatste alinea heb ik begin maart 2008 een paar nuanceringen aangebracht, HR).

Als het B12 gehalte lager is dan 200 pmol/L wordt aangeraden om ook het Homocysteïne (HC) en het Methylmalonzuur (MMZ) in het bloed te bepalen. Als die verhoogd zijn is dat een extra argument voor een functioneel tekort van B12. Mijn ervaring tot nu toe: het leidt alleen in de ernstigere gevallen tot een stijging van HC en MMZ. Ik vind deze bepalingen dus verre van betrouwbaar. Een positieve test is bewijzend, maar een negatieve test sluit B12 tekort geenszins uit. Ik heb het afgelopen half jaar tientallen patiënten succesvol behandeld zonder dat HC en MMZ verhoogd waren.

Doorbraak in de diagnostiek van vitamine B12 tekort!? - B12 Adem-Test (BAT)

B12 Breath Test (BBT)

A new 13C breath test to detect vitamin B12 deficiency: a prevalent and poorly diagnosed health problem, David A Wagner et al, University of Florida, USA
IOP Publishing – Journal of Breath Research, published 23 juni 2011

Een nieuwe 13C adem-test om vitamine B12 tekort aan te tonen: een groeiend en slecht gediagnosticeerd volksgezondheidsprobleem. Voor een samenvatting van dit artikel met een reactie van Hans Reijnen op dit nieuws, klik hier.

Top

Symptomen van B12 tekort
De lijst van mogelijke symptomen door B12 tekort is te lang en te veelzijdig om hem hier helemaal op te nemen. Als je er wel meer zicht op wil hebben kan ik de website van Dhr. Hindrik de Jong te Groningen aanraden:  Het is een beetje een ingewikkeld adres: http://home.kpn.nl/hindrikdejong , maar als je googlet op B12 tekort en Hindrik de Jong dan kom je er vanzelf bij uit. Hij is geen arts maar is erin geslaagd om een heel goede website over B12 tekort te bouwen en hij voert uitgebreid actie (o.a. bij de KNMG) om meer bekendheid te geven aan dit probleem. Ik wil hem hierin bijvallen. Helaas trekt hij op zijn site openlijk ten strijde tegen de natuurgeneeskunde.
Waar ik hier nog wel op wil wijzen is dat er nogal wat problemen en ziektebeelden zijn die in werkelijkheid (al of niet mede) op een B12 tekort kunnen berusten:
Depressie – psychose – persoonlijkheidsstoornis – chronisch vermoeidheid syndroom (CVS) – Parkinson – MS – ALS – CIPD of CIAP – herhaalde TIA’s (mini beroertes) -  beroertes (CVA) – coronairziekte – ritmestoornis – embolieën -  slapeloosheid - slaperigheid overdag - dementie - chronische darmziekten (M.Crohn, Colitis ulcerosa) - Vitiligo - Postcommotioneel syndroom (niet herstellen na hersenschudding) - niet goed herstellen na een (of meerdere keren) een whiplash injury.

Oorzaken van B12 tekort
Globaal zijn er verschillende oorzaken voor een B12 tekort:
1. Onvoldoende aanbod van vit.B12 in de voeding (b.v. vegetariërs/veganisten) dit komt overigens niet vaak voor,
2. Onvoldoende opname van vitB12 door een chronische darmziekte (M.Crohn, Colitis ulcerosa of een lekkende darm b.v. door het bestaan van voedselallergieën),
3. De onmogelijkheid om vit.B12 uit de voeding op te nemen via de darm naar het bloed, dit kan weer drie oorzaken hebben: a. Als een deel van de maag werd weggehaald (post gastrectomie syndroom), dan is er onvoldoende intrinsic factor beschikbaar,
   b. Door de aanwezigheid van antistoffen tegen een bepaalde cel in de maag (parietaalcel) auto-immuniteit,
   c. Door antistoffen tegen het eiwit Intrinsic Factor,  (gevormd door de parietaalcellen) dat nodig is om B12 te kunnen opnemen (auto-immuniteit).
   d. Door gebruik van reguliere geneesmiddelen (H2 -receptorantagonisten (bij maagklachten), orale anti conceptiva (de pil), e.a.

4. De aanwezigheid van leverstenen kan ook de beschikbaarheid van vit.B12 op celniveau ernstig belemmeren. Ook al is er voldoende aanbod, en ook al is het verstoorde opnamemechanisme op een gegeven moment hersteld dan nog komt er niet voldoende vitamine B12 aan in alle effectorganen als er niet genoeg transporteiwitten (transcobalamine I, II en III en R-proteïnen, die door de lever geproduceerd worden) aanwezig zijn. Als er veel leverstenen zijn verloopt ook de spijsvertering steeds moeilijker. Onderaan deze pagina is meer informatie te vinden over leverstenen met links naar andere pagina's op deze site.


N.B: b. en c. treden op in het kader van auto-immuunprocessen en komen relatief het meest voor. Ruim de helft van de patienten in mijn praktijk die een vit.B12 tekort hebben blijken nog een tweede auto-immuunziekte te hebben: Exocriene Pancreas Insufficiëntie (EPI). Dit is in de humane geneeskunde een 'nieuw' ziektebeeld. Voor meer informatie zie elders op deze site. Vaak is er auto-antistofvorming tegen de pancreas en tegen de parietaalcel en/of de intrinsic factor. Soms kan er onvoldoende aanmaak zijn van de intrinsic factor door het tekort aan essentiële aminozuren .

 


 

Formulestructuur van vit.B12 in 3D

Top

Behandeling

1. De behandeling bestaat uit het aanvullen van het tekort: dat wat niet wordt opgenomen, wordt langs een andere weg toegediend.
Het spreekt voor zich dat de oorzaak aangepakt moet worden als het gaat om onvoldoende aanbod (vegetariërs) en/of onvoldoende opname door een ziekte. Vaker gaat het om een auto-immuunziekte, dan is het probleem vooralsnog niet op te lossen en dan moet vit.B12 aangevuld worden voor de rest van je leven. De heersende opvatting is dat B12 dan altijd gespoten moet worden, hydroxocobalamine injecties i.m. (in de spier) omdat pillen nooit opgenomen zouden worden. Mijn ervaring is dat in bepaalde, lichtere gevallen het dagelijkse gebruik van zuigtabletten in de mond ook goed werken. Ik heb ondertussen enkele honderden gedocumenteerde casussen van patienten die het prima doen op dagelijks één zuigtablet. Hiervoor is in de Scandinavische landen ook wetenschappelijk bewijs verzameld. De ziekte is goed te genezen mits vroegtijdig gediagnosticeerd. Als de ziekte jarenlang onopgemerkt blijft bestaan kan er wel degelijk onherstelbare schade ontstaan aan met name het zenuwstelsel. Het duurt in lichtere gevallen 4-8 weken om het tekort aan te vullen; in ernstige gevallen kan het wel tot een jaar duren voor het herstel volledig is (als er tenminste geen onherstelbare schade is).

Alle patiënten (in mijn praktijk) reageren beter op het toedienen van methylcobalamine en/of adenosylcobalamine dan op hydroxocobalamine. Methylcobalamine is, naast adenosylcobalamine, één van de uiteindelijk actieve metabolieten en niet iedereen is in staat hydroxocobalamine te methyleren tot methylcobalamine. In de literatuur staat dat 1:10 patienten niet kunnen methyleren. In mijn praktijk blijkt op dit moment 90% van alle patienten niet te kunnen methyleren. Over hoe het zit met de omzetting van hydroxocobalamine naar adenosylcobalamine (adenosylering) is nauwelijks iets bekend. Helaas zijn methylcobalamine injecties in Nederland (nog) niet verkrijgbaar. Ik bestel die nu in Italië of in Duitsland.

Oromucosale substitutie van vitamine B12: er zijn op dit moment zuigtabletten op de markt in vier verschillende vormen: hydroxocobalamine, methylcobalamine, adenosylcobalamine (=Dibencozide) en cyanocobalamine. Er zijn ook combinatiepreparaten. In het algemeen is de hydroxocobalamine vorm niet voldoende werkzaam (in mijn praktijk), het geeft vaak wel een tijdelijke vooruitgang maar die is nooit over hele lijn van alle klachten. Er zijn twee effectieve eindmetabolieten: methylcobalamine en adenosylcobalamine, welke vorm voor welke patient de beste is wordt voor elk individu in de praktijk uitgetest. De laatste tijd geef ik elke patient bij voorkeur beide vormen (aanvulling: 12-04-2010). Het is in het algemeen het best om Foliumzuur naast de vit.B12 ook aan te vullen. Tweederde van alle patiënten hebben vanaf het begin een tekort aan Foliumzuur en de meeste die dat niet hadden krijgen het later ook. Als er een aangetoond teveel is aan Foliumzuur hoef je het niet meteen aan te vullen.

Het is in mijn ogen nooit raadzaam om cyanocobalamine te geven bij een vit.B12 tekort. De cyanogroep is relatief zo sterk aan cobalamine gebonden dat hij niet makkelijk plaats maakt voor een methyl- of een adenosylgroep. Daarom zullen de meeste patiënten de meeste cyanocobalamine ongebruikt weer uitplassen. Van dit principe wordt gebruik gemaakt op intensive cares in de Nederlandse ziekenhuizen in geval van een cyanide vergiftiging. Men geeft dan injecties met hoge doses hydroxocobalamine (10.000 mcg). De hydroxylgroep laat makkelijk los en cyanide moleculen hechten zich dan graag aan de cobalamine (en die laten niet meer los) zodat cyanocobalamine snel en makkelijk door de nieren uitgescheiden wordt. In Nederland worden nu nog bijna standaard hydroxocobalamine injecties gegeven en in België cyanocobalamine injecties bij een vitamine B12 tekort.

Naschrift van 15-07-2009.

2. Homeopathische behandeling: 75% van de patienten in mijn praktijk is ook gebaat bij het toedienen van gepotentieerde vit.B12 (een homeopathisch geneesmiddel gemaakt van vit.B12). Ik heb vit.B12 in twee verschillende vormen laten potentieren: hydroxocobalamine en methylcobalamine. Er bestond in de homeopathie namelijk alleen nog maar cyanocobalamine. Ik ben nu ervaring aan het opdoen met deze nieuwe homeopathische geneesmiddelen die een heel eigen geneesmiddelbeeld vertonen, dat voor een belangrijk gedeelte nog onderzocht moet worden. Voor meer informatie over wie er evt. gebaat kan zijn met homeopathische B12 zie de nieuwsbrief Mens Sana Berichten 23-07, die geheel gewijd is aan vit.B12 tekort, het 3e artikel over de Zielekracht van vit.B12 en aan het eind van deze pagina. Sinds december 2008 ben ik ook begonnen met het voorschrijven van gepotentieerde cyanocobalamine en adenosylcobalamine en aquacobalamine en nitrocobalamine. De zes verschillende vormen van vitamine B12 blijken in homeopathische vorm ieder hun eigen variant te hebben rond het thema bedreigd bestaansrechtGepotentieerde aquacobalamine is geïndiceerd als er sprake was van bijna verdrinking (in water) in dit leven (of evt. in een vorig leven) en gepotentieerde nitrocobalamine is geïndiceerd als er sprake is van een zich beperkt of belemmerd voelen in het ruimte innemen in zijn of haar bestaan. Naschrift 15-07-2009.

Gepotentieerde cyanocobalamine: Cyaanzuur (HCN) of blauwzuur is in minimale hoeveelheden nodig bij het ontstaan van nieuw leven terwijl blauwzuur in hoge doseringen gebruikt werd bij de vernietiging van de Joden in de gaskamers door de Duitsers (Zyklon B). Zou gepotentieerde cyanocobalamine behulpzaam kunnen zijn bij de verwerking van het verdriet van de nazaten van vergaste Joden!? Ik heb hier nog geen ervaring mee. Er komt ook blauwzuur vrij bij elke brand, gepotentieerde cyanocobalamine kan aangewezen zijn bij mensen die een (ernstige) brand hebben meegemaakt en overleefd.

Gepotentieerde adenosylcobalamine: Adenine en Adenosine zijn aminozuren die veel voorkomen in het ADP (adenosinediposphaat) en het ATP (adenosinetriphosphaat) die een centrale rol vervullen in de energiehuishouding van de mens. Adenine komt veel voor in het DNA en het RNA van levende wezens. Het aminozuur speelt een centrale rol in de codering van de fysieke blauwdruk van de mens. Zo kwam ik op het idee dat gepotentieerde adenosylcobalamine geindiceerd kan zijn bij patienten die op zich heel welkom waren in hun stamgezin als ze maar wel precies deden wat hun ouders wilden. Je zou kunnen zeggen dat hun bestaanrecht heel voorwaardelijk was. Er bestond een erg sterke imprint op hun leven.

De blauwe tekst werd toegevoegd op 17-01-2009

De tarotkaart van de gehangene, die de thematiek van vit.B12 problematiek symboliseert.

Gepotentieerde hydroxo- of methylcobalamine: KERNTHEMA voor iemand die gebaat is bij gepotentieerde vitamine B12 (vit.B12 als homeopathisch geneesmiddel) in de vorm van hydroxy- of methylcobalamine is: BEDREIGD BESTAANSRECHT. Dit thema kan zich op verschillende manieren voordoen. De patient kan ersntig in zijn/haar bestaan bedreigd geweest zijn nog ten tijde van de aanwezigheid in de moederschoot. Meest 'scherp' voorbeeld hiervan is als er sprake was van BLOEDGROEPANTAGONISME. B.v. Rhesusantagonisme: als moeder rhesus negatief is en het kind heeft wel de rhesus factor, dan gaat moeder antistoffen maken tegen het bloed van het kind. Dit is feitelijk niets minder dan de boodschap aan het kind: jij moet weg. Als dit probleem niet tijdig onderkend wordt/werd kan het leiden tot het overlijden van het kind. Het kan ook om andere medische complicaties gaan ten tijde van de zwangerschap en/of de bevalling (b.v. omstrengeling, solutio placentae, e.a.). Soms gaat het niet om medische problemen maar mentaal-emotionele conflicten bijvoorbeeld als het kind totaal onverwacht of ongewenst verwekt werd. Dit alles kan, vaak nog heel lang onbewust, tot grote problemen leiden. Dit levert de STRIJD VAN JE LEVEN op (er loopt op dit moment een artikelenserie in de VOLKSKRANT met gelijknamige titel). "Ik ben het kind dat er niet had mogen zijn", "Het gevoel alsof je het gevolg bent van iets vreselijks" zijn uitspraken van Petra Saive-Smit (36) die haar relaas doet in de Volkskrant van maandag 18 augustus 2008. Wie haar relaas wil lezen klikt hier.

Deze patiënten kunnen het gevoel hebben dat het beter was geweest als ze er niet waren of het gevoel hebben dat ze nooit worden gezien of nooit meetellen. Sommige patiënten zeggen: "ik ben eigenlijk nooit goed geaard geweest" of ze zijn eigenlijk nooit goed geincarneerd. Door deze patiënten, naast de substitutie van vitamine B12, ook te behandelen met gepotentieerde vit.B12 kunnen zij niet alleen fysiek goed herstellen maar ook mentaal en emotioneel. Dan pas kunnen zij het gevoel krijgen dat ook zij heel welkom zijn en het volste recht hebben te bestaan. De B12 problematiek is nogal eens een probleem van een heel gezin, b.v als het bloedgroepantagonisme zich blijft herhalen. Ik heb enkele gezinnen in mijn praktijk waarbij b.v. alle jongens het, om niet nader uitgezochte medische redenen, het op één na niet overleefd hebben (later ontdekte ik weer dat dit verband kan houden met het bestaan van HPU). 

Een voor mij 'nieuwe variant' van dit thema waar ik onlangs op gestuit ben is: als één kind van een tweeling het niet overleefd heeft in de moederschoot. Dit is voor het kind dat het wel haalde nogal eens een grote onbewuste, emotionele last (eenzaamheid, onverklaarbare schuldgevoelens, onvervulbaar verlangen naar eenheid). Hierover verscheen een mooi boek: Het Drama in de Moederschoot, de verloren tweelinghelft, van Alfred R. en Bettina Austermann, Uitgeverij Akasha, 2008, ISBN 978-90-77247-67-9.

                  Deze tekst werd toegevoegd in augustus 2008                        .

Voor meer informatie over het fenomeen van de verloren tweelinghelft druk hier.

 

Top

Eenmaal tekort, altijd tekort!?
Het is wel de heersende opvatting dat, als je een B12 tekort hebt op basis van een auto-immuunziekte, hier nooit meer van af komt. Zo denkt men ook dat allergieën niet te genezen zijn. Aangezien ik inmiddels ruime ervaring heb in het in 90% van de gevallen succesvol behandelen van allergieën m.b.v. de Homeopathie en de BICOM 2000 (bioresonantie) denk ik dat het mogelijk is om deze ziekte te genezen door het verstoorde opnamemechanisme (in geval van auto-immuniteit) te herstellen. En dan zou het aanvullen van B12 voor de rest van je leven niet meer nodig zijn. Het is ondertussen in vele honderden gevallen gelukt om het auto-immuunprobleem op te lossen. Ik doe dan een proefstop van de vit.B12 suppletie onder zorgvuldige controle van het verdere verloop.

Slotoverwegingen:
Ik hoop met deze brochure, die eenvoudig uitgeprint kan worden, een bijdrage te leveren aan de bekendheid van deze ziekte. De ziekte is heel goed te behandelen met het toedienen van vitamine B12, dat een wateroplosbaar vitamine is, waarbij er slechts zeer zelden bijwerkingen optreden (tenzij iemand allergisch is voor cobalt of voor één van de andere drager- of begeleidende stoffen). In twijfelgevallen kan zonder enig probleem een proefbehandeling worden gegeven. Er moet wel gewaakt worden voor het tegelijkertijd bestaan van een tekort aan Foliumzuur. Bovendien kan een te hoog Foliumzuurgehalte een B12 tekort maskeren.

Ik zie ook wel eens het tegelijkertijd optreden van hypothyreoidie (een te traag werkende schildklier) of HPU, een nog vrijwel onbekend en wederom (nog) niet erkend ziektebeeld dat wel bestaat en ook eenvoudig te behandelen is met het toedienen van een paar vitamines (B6, Zink en mangaan). Ik denk dat we in toenemende mate met vitamine B12 tekort te kampen hebben door de explosieve toename van allergieën en daarmee het steeds vaker optreden van auto-immuunziekten. Helaas zien we mede hierdoor steeds complexere ziektebeelden ontstaan.

Elders op deze site tref je nog meer informatie aan betreffende vit.B12. Onder de link BNS-Therapie vind je o.a. een historische schets over het ontstaan van het BNS model waarbij de behandeling vit.B12 tekort een belangrijke rol speelt. Onder dezelfde link staat een overzicht van nieuwe homeopathische geneesmiddelen waarbij vijf verschillende vormen van gepotentieerde vit.B12 besproken worden.


Literatuur:
Could it Be B12= An Epidemic of Misdiagnoses, door Sally M. Pacholok, R.N. Jeffrey J. Stuart, D.O. Uitgeverij Quill Driver Books-Word Dancer Press, Inc. USA ISBN: 1-884956-46-7, zie: www.b12awareness.com

Dit boek is in November 2011 in een tweede geheel herziene versie in Nederlandse vertaling verschenen bij uitgeverij Ankh Hermes: Is het misschien vitamine B12 tekort?, een epidemie van misdiagnoses, ISBN: 978-90-202-0490-2

 

 

 Er verscheen in 1993 wel een boek: Vitamine b12 en Veganisme: een literatuurstudie, van de hand van Michel Post waarin erg veel wetenswaardigheden over vitamine B12 bij elkaar zijn gebracht. Het is als boek niet meer verkrijgbaar maar het gehele bestand is in te zien op de volgende link: http://home.hccnet.nl/michel.post/B12/.

April 2007, wijziging en toevoegingen september 2007, laatste aanvullingen maart 2008, aug 2008, november 2011.

Hans Reijnen, Gezondheidscoach voor Hermes Geneeskunde (AVIG) per 01-01-2019
 


In mei 2011 is bij uitgeverij Ankh Hermes een nieuw ankertje verschenen (in geheel vernieuwde vorm):

Vitamine B12 tekort, oorzaak van vele chronische klachten, geschreven door Hans Reijnen, ISBN: 978 90 202 04773, te verkrijgen voor 9,90 euro.

Dit boekje bevat alle algemeen medische informatie over vitamine B12 die Hans Reijnen voor het voetlicht gebracht heeft op het Congres: B12 Integraal - Cobalamine4All dat 31-05-2010 gehouden werd in Driebergen.

 

Top

 


 

 Laatste onderzoeksgegevens aangaande vit.B12 tekort in mijn praktijk d.d. 13-11-2008

Sinds begin 2007 houd ik in mijn praktijk statistische gevegevens bij.

In bijna twee jaar heb ik nu al 400 geregistreerde gevallen van vit.B12 tekort.

Ik zal blijven rapporteren over mijn waarnemingen in mijn praktijk.

Hans Reijnen, 13 november 2008

 


 Leverstenen

Begin 2009 ben ik op een 'nieuwe ziekte' gestuit. Volgens de Canadese natuurgenezer Andreas Moritz heeft 30-40% van alle westerlingen LEVERSTENEN als gevolg van onze westerse levensstijl. Ik heb ondertussen bij de eerste 50 patienten deze diagnose gesteld en de eerste twintig patienten hebben nu al inderdaad leverstenen kunnen uitpoepen door het uitvoeren van een leverzuiveringskuur. Het was voor mij in het begin ook niet voor te stellen dat dit mogelijk is, maar we zullen met zijn allen dit nieuwe gegeven onder ogen moeten zien.

Als de leverwerking ernstig verstoord is door de aanwezigheid van tientallen, soms wel honderden stenen in de lever zelf dan leidt dat natuurlijk tot een ernstige verstoring van de ontgiftende werking en een verstoring van de synthese van allerlei bio-actieve stoffen. Ik zie dan ook regelmatig dat er toch vit.B12 problemen kunnen blijven bestaan, zelfs ook nadat het verstoorde opnamemechanisme werd hersteld. Ik wijt dat dan aan een gebrek aan de transporteiwitten (transcobalamine I, II en III en de R-proteïnes) die de vit.B12 moeten transporteren naar alle doelorganen, tot op celniveau. Met name het transcobalamine II is verantwoordelijk voor de afgifte van B12 in de eindorganen. TC I en III spelen een rol bij het opslaan van een voorraad. De vitamine B12 zal gesuppleerd moeten blijven worden totdat alle leverstenen het lichaam hebben verlaten.

Voor wie alles wil weten over leverstenen, ik schreef een artikeltje over dit nieuwe fenomeen in de Mens Sana Berichten 31-09 (over Energetische Geneeskunde) en er verscheen een nieuwe pagina over deze ziekte op onze site. In de Mens Sana Berichten 32-09 over Sjamanisme verscheen een tweede artikel over leverstenen waarin de folluw ups van de eerste 100 patiënten is verwerkt.

Hans Reijnen, 15-07-2009

Op 20-12-2009 verscheen naar aanleiding van het congres B12 Integraal, Cobalamine4All, een nieuwe pagina op onze site: Update M.Addison-Biermer. U vindt een aantal gevalsbeschrijvingen uit de praktijk van Dr. Hans Reijnen op de pagina Dossier B12, hier vindt u ook een zelfscorelijst die u kunt gebruiken om voor uzelf in te schatten hoe groot de kans is dat u aan vitamine B12 tekort lijdt.

De aanvulling van Foliumzuur (zoals alle aanstaande moeders wordt geadviseerd) zonder de aanvulling van vitamine B12 (in de juiste vormen) kan leiden tot een extra risico op het krijgen van kanker. Op 04-02-2012 verscheen er een nieuwe pagina op onze site over dit risico. Hier leest u o.a. dat het voor aanstaande moeders beter is om naast de geadviseerde foliumzuur ook de twee effectieve vormen van vitamine B12 te nemen.

 Top                                                                               Home