Behandeling

Behandeling vitamine B12 tekort

De behandeling van patiënten met een vitamine B12 tekort moet in mijn praktijk opgedeeld worden in:
1: De regulier medische aanpak: het aanvullen van het vitamine B12 tekort.
2: De homeopathische behandeling: een behandeling met een of meerdere vormen van gepotentieerde vitamine B12 (homeopathische geneesmiddelen gemaakt van verschillende vormen van vitamine B12)


1: De regulier medische aanpak: het aanvullen van het vitamine B12 tekort.

Ik zal beginnen A: met te laten zien hoe op dit moment in mijn ogen de meest ideale vitamine B12 suppletie eruit ziet.

Daarna zal ik uit de doeken doen B: hoe het historisch verloop van mijn ontdekkingstocht van de meest ideale behandeling chronologisch is verlopen met argumentatie.

Als laatste van dit onderdeel C: zal ik een kort overzicht geven van de problemen bij vitamine B12 suppletie.

Top


A. De meest ideale vitamine B12 suppletie is in de vorm van oromucosale tabletten (opzuigen in de mond):


Elke patiënt met een vitamine B12 tekort dient drie componenten aangeboden te krijgen in de vorm van zuigtabletten:
1. Methylcobalamine (MB12)
2. Adenosylcobalamine (AB12)
3. Foliumzuur (FZ) (of Tetrahydrofolaat, THF)

Deugdelijke Suppletie: MB12 + AB12 + FZ (of THF)

Dit kan voor nagenoeg alle patiënten in de vorm van oromucosale zuigtabletten.

Slechts een heel laag percentage patienten (< 1 %) reageert op injecties toch beter dan op zuigtabletten

Basisdosering
o Methylcobalamine 1000 mcg zuigtabletten dosering: 1-3 x daags 1 zuigtablet

o Adenosylcobalamine 1000 mcg zuigtabletten  

0 Foliumzuur 800 mcg , 1 xdaags 3 zuigtablet

Hogere dosering is aangewezen voor Hoog Gevoelige patiënten (HSP’s) in de transitie (overgang van Vissen- naar Watermantijdperk.

o MB12 3000 mcg zuigtabletten dosering: 1x daags 1 zuigtablet

o AB12 3000 mcg zuigtabletten doesring: 1x daags 1 zuigtablet

o FZ 800 mcg dosering 1x daags 3 zuigtabletten (of THF 400 mcg 1x dd 3)

Megadosering kan aangewezen zijn voor super Hoog Gevoelige Mensen die verder zijn in hun Bewustzijnsontwikkeling

o MB12 10.000 mcg zuigtabletten dosering: 1x daags 3 

o AB12 10.000 mcg zuigtabletten dosering: 1x dd 3

o FZ 800 mcg dosering 2x daags 3 (of THF 400 mcg 2x daags 3)

Top
 

Voor patiënten bij wie de verstoring(en) in de vit.B12 stofwisseling niet opgespoord en niet verholpen kunnen worden dient de suppletie in principe levenslang plaats te vinden.
We zien het verdwijnen van alle vitamine B12 gebrekssymptomen
o in lichte en matig ernstige gevallen optreden in 3- 6 maanden.
o In ernstige gevallen duurt het herstel 6-12 maanden.
o In de allerergste gevallen treedt mogelijk geen volledig herstel meer op. Ik heb dat in mijn praktijk nog niet waargenomen.

Het is een in mijn ogen absoluut onhoudbare stelling dat vitamine B12 suppletie altijd d.m.v. injecties zou moeten plaats vinden.
Van de meer dan 6000 door mij behandelde patiënten zijn er hooguit tien overgebleven die het beter doen op injecties (0,25%). Ik zou deze stelling dus willen omdraaien: iedereen doet het prima op zuigtabletten totdat blijkt dat er onvoldoende herstel optreedt. Probeer dan het effect van injecties uit. Injecteren is niet beter dan het geven van zuigtabletten, ook met zuigtabletten bereik je voldoende hoge spiegels in het bloed. De juiste vormen van vitamine B12 zijn in Nederland inmiddels wel leverbaar en ook met het toedienen van injecties (geleverd uit het buitenland) is het niet eenvoudig en kostbaar om tot de juiste combinatie te komen.

Nadelen van de injecties:
Tot nu toe zijn in Nederland alleen maar de minder werkzame vormen Hydroxocobalamine en Cyanocobalamine in ampulvorm te verkrijgen. Dit weegt in mijn ogen zwaar nadelig t.o.v. het voordeel dat ze wel door de ziekenfondsen vergoed worden.
Nadeel van de zuigtabletten: de oromucosale zuigtabletten staan geregistreerd als voedingssupplement die normaalgesproken niet vergoed worden. Terwijl ze voor heel veel patiënten wel werken als een krachtig geneesmiddel. Dit is een situatie die naar mijn idee dringend dient te veranderen.
Methylcobalamine en adenosylcobalamine injecties voor de 0,25% van de patiënten
Methylcobalamine en adenosylcobalamine zijn in Nederland in ampul of injectievorm nog niet verkrijgbaar en dus ook nog niet geregistreerd als geneesmiddel. Ze zijn dus alleen te verkrijgen op magistraal recept van de behandelend arts.

Top

Methylcobalamine ampullen/injecties verkrijgbaar in Japan, Italië en Duitsland
Adenosylcobalamine ampullen alleen verkrijgbaar in Duitsland
De eerste methylcobalamine 1 ml (500 mcg per ml) ampullen (2007) bestelde ik in Japan ik via:
 

 Internationale apotheek Venlo
Puteanusstraat 25
Tel: 077-3519275     Fax: 077 3547388
E-mail: supervisor@intpharm.nl

Ik liet dan altijd twee ampullen per keer spuiten.
Voordeel: Lange houdbaarheid, hoeft niet gekoeld bewaard te blijven; Nadeel: lage concentratie en nogal prijzig

In tweede instantie (2008) ontdekte ik in Italië:
 Farmacia Fiorentini in Brescia (Italy)
Farmacia Fiorentini dr. Carlo
di Fiorentini dr. Giovanni
Via Armando Diaz 13/d, 25121 Brescia
Vat reg. num.: 03027790983
Phone: 0039 030 3757159
Fax: 0039 030 3770210

Zij vervaardigen op magistraal recept van de behandelend arts kant-en-klaar spuitjes met methylcobalamine 25 mg/ml (in een vrij hoge dosering waardoor weinig volume gespoten hoeft te worden) in elk gewenste hoeveelheid. Ik laat meestal spuitjes maken met 1500 mcg. Die kunnen dan subcutaan worden toegediend. Die kosten €3,50 per spuitje. Daar komen nog wel €3,50 per spuitje bij voor transport kosten per UPS. Zij moeten gekoeld bewaard blijven vanwege een beperkte houdbaarheid.
Voordeel: elke gewenste dosering, kan subcutaan gegeven worden, dus ook heel bruikbaar bij (autistische) kinderen. Nadeel: moet gekoeld aangeleverd en bewaard worden, beperkte houdbaarheid. Niet goedkoop.

In 2011 ontdekte ik in Duitsland (BRD):
 Arnika Versandapotheke,
Keltenring 8  
82041 Oberhaching (München)
Telefoon: 0033 - 0800 52764 52
Telefax: 0033 - 0180- 52 764 52
www.arnika-apo.de

Top

Zij leveren op magistraal recept ampullen met 100mcg methylcobalamine en ampullen met 1000 mcg adenosylcobalamine die beide lang houdbaar zijn en niet gekoeld bewaard hoeven te worden. Deze kosten €27,50 per tien ampullen, er komen €15,00 verzendkosten bij.
Voordeel: lange houdbaarheid, beide vormen leverbaar, goedkoopst.

Injectie schema: 1000 mcg per spuit

Week 1 t/m 3:   2 x per week
Week 4 t/m 6:  1 x per week
Week 7 t/m 13:  1 x per 2 weken
Vanaf Week 14: 1 x per 3 weken
 
Alle vitamine B12 injecties worden normaliter intramusculair gegeven (loodrecht in de spier)
Dit wordt meestal door een arts, een practitioner of verpleegkundige gedaan, een patiënt ken het evt. ook zelf leren.
De methylcobalamine kant-en-klaar spuitjes worden subcutaan gegeven (schuin net onder de huid). Dit kan veel makkelijker zelf geleerd worden.


Ik heb nog geen ervaring met het spuiten van adenosylcobalamine, tot nu toe heb ik de methylcobalamine injecties altijd gecombineerd met Dibencozide zuitgtabletten.

B. Chronologisch verloop van de zoektocht naar de meest ideale suppletie van vitamine B12 met argumentatie

In het begin gaf ik de eerste patiënten met B12 tekort de hydroxocobalamine injecties zoals dat in Nederland gebruikelijk is. Ik merkte echter al snel dat hiermee een slechts gedeeltelijk herstel optrad. Als je patiënten met B12 tekort alleen maar hydroxocobalamine injecties geeft en verder niets dan herstellen die patiënten hooguit 25% t.o.v. de winst die er geboekt wordt als je wel MB12 en AB12 en FZ geeft.

Top

Ik herinnerde me in die fase twee belangrijke dingen:
A: Ergens in de literatuur, tijdens mijn opleiding vroeger, had ik gelezen dat 10% van alle patiënten niet in staat zijn om te methyleren. Terwijl hydroxocobalamine nog door de patiënt omgezet moet worden in methylcobalamine, dit is een methyleringsproces. Methylcobalamine en adenosylcobalamine zijn de enige twee effectieve vormen van vitamine B12. Bij mijn uitgebreide observationele analyse bleek dat maar liefst 90% van de door mij behandelde patiënten niet in staat zijn om te methyleren. Dit bracht mij tot mijn conclusie dat je dan iedereen beter methylcobalamine kunt geven in de plaats van hydroxocobalamine.
Hoe het precies zit met het adenosyleringsproces daar is moeilijk of niet achter te komen omdat er in de literatuur met geen woord over gerept wordt. Wel is duidelijk dat adenosylcobalamine in de biochemie zijn eigen plek heeft omdat het functies vervult die methylcobalamine niet vervult. Zo lang we niet meer zicht hebben op hoe het zit met de adenosylering van de patiënt lijkt het mij het best beide effectieve vormen van vitamine B12 te suppleren. Ik heb in ieder geval zelf vaak kunnen waarnemen dat patiënten het beter doen als ik hen beide vormen aanvul.
B: Ik wist dat Zweden en Canada reeds tientallen jaren ervaring hebben om, in 85% van alle gevallen van B12 tekort, patiënten oromucosale zuigtabletten te geven met goede resultaten.

A en B samen nemende bracht mij in de verleiding om het overgrote deel (85%) van de door mij gediagnosticeerde patiënten te behandelen met alleen maar zuigtabletten. De eerste jaren van mijn onderzoek (2006 t/m 2010) gaf ik de ernstigste patiënten (15%) methylcobalamine injecties in combinatie met Dibencozide zuigtabletten. Ik was toen nog in de veronderstelling dat de ernstige patiënten beter af waren met injecties omdat ze dan wellicht sneller gesuppleerd zouden worden. Ondertussen heb ik dit standpunt verlaten. Sinds begin 2011 behandel ik alle patiënten in eerste instantie met alleen maar zuigtabletten. En ik heb geen enkele terugval in de effectiviteit van de behandeling waargenomen.

Top

Waarom is het nodig om ook altijd Foliumzuur te geven
Vitamine B12 en Foliumzuur (B11) zijn broertje en zusje van elkaar en kunnen elkaar nooit missen. Het radarwerk werkt alleen maar naar behoren als beide meer dan voldoende voorhanden zijn. Wat heb ik in de praktijk vaak gezien. De opname van vitamine B12 raakt om tal van redenen verstoord. O.a. omdat het opnamemechanisme van vitamine B12 behoorlijk complex te noemen is, zo is er onder andere altijd een goed werkend intrinsic factor nodig. Dit is bij Foliumzuur allemaal niet het geval. Hierdoor is de opname van Foliumzuur vaak niet verstoord. En omdat het radarwerk door het B12 tekort wel gestagneerd is zien we relatief niet zelden dat het Foliumzuur gestapeld is (een te hoog foliumzuur gehalte in het bloed).
In die gevallen is het raadzaam om de suppletie van Dibencozide (AB12 en FZ) 6 weken uit te stellen. Ik geef de eerste 6 weken dan alleen de MB12. Het radarwerk begint dan weer normaal te verlopen. De foliumzuur wordt dan weer evenredig meer gebruikt. De ervaring leert dat er dan alsnog een foliumzuur tekort zou gaan optreden als je het foliumzuur dan niet alsnog gaat aanvullen. Het enige nadeel van het later geven van de Dibencozide is dat de patiënt dan 6 weken op zijn AB12moet wachten. Maar dit nadeel is in de praktijk nooit een probleem.

Het is zeker niet raadzaam om cyanocobalamine (CB12 te gebruiken voor de standaard suppletie van vitamine B12. Dit is in België wel de standaard in ampulvorm. Het grote nadeel is, net als bij het gebruik van hydroxocobalamine (HB12), dat deze vorm eerst nog door de patiënt zelf omgezet moet worden in de twee effectieve vormen (MB12 en AB12). Bovendien heeft CB12 nog als extra nadeel t.o.v. HB12 dat de cyanogroep nog steviger gebonden is aan de cobalaminemolecuul dan de hydroxylgroep. De cyanogroep laat van nature nog moeilijker los om plaats te maken voor een methylgroep en de adenosylcgroep. Van dit principe wordt dankbaar gebruik gemaakt op de intensive care van algemene ziekenhuizen. Bij iemand met een cyanide vergiftiging wordt een hoge dosis HB12 gespoten (10 mg = 10.000 mcg) omdat de hydroxylgroep snel loslaat en de cyanide zich graag en stevig bindt aan de cobalamine. De cyanocobalamine wordt op deze manier snel en ongebruikt door de nier in de urine uitgescheiden.
Helaas zit cyanocobalamine nog vaak in zuigtabletten omdat het een goedkope en erg stabiele vorm is. Maar juist die grote stabiliteit werkt functioneel gezien juist in het nadeel.

Top

C. Bijwerkingen van vitamine B12 suppletie

Om te beginnen kan gesteld worden dat vitamine B12 suppletie in het algemeen een heel veilige en tamelijk risicoloze behandeling is. De bijwerkingen die er zijn worden meestal veroorzaakt door allergieën voor de hulpstoffen en maar zelden door de vitamine B12 zelf. En als die stoffen allen goed verdragen worden dan ontstaan er maar zelden problemen door het verhogen van de dosering. Zo kunnen de verschillende vormen van vitamine B12 en foliumzuur in zeer hoge doseringen toegediend worden zonder toxische effecten. Het zijn wateroplosbare vitamines: wat niet gebruikt wordt, wordt weer uitgeplast.

Allergieën voor dragerstoffen en additieven
In het algemeen zijn er minder problemen bij de suppletie van B12 in ampul of injectie vorm dan bij het werken met de zuigtabletten omdat die minder additieven bevatten.
De meeste problemen (slechts 2-5% van alle patiënten) ontstaan bij patiënten die bij de aanvang van de behandeling nog (veel) allergieën hebben. Met name de zuigtabletten bevatten nog onnodig veel dragerstoffen en kleur en smaakmiddelen waarvoor de patiënt allergisch kan zijn. Dit geeft meestal darmklachten als misselijkheid of diarree. Veel minder vaak zag ik systemische klachten als uitslag (met jeuk) of hartkloppingen. Je kunt in bijna alle gevallen problemen verwachten als de patiënt de diagnose: Multiple Chemical Sensitivity (MCS) heeft.

Helaas zijn nog veel orthomoleculaire producenten onvoldoende doordrongen van de noodzaak om zo eerlijk mogelijke producten te maken die liefst volledig hypoallergeen zijn. Toch levert het werken met de zuigtabletten maar bij 2-5%% van alle patiënten problemen op. Soms moet ik uitwijken naar hypoallergene producten, soms moet ik wachten totdat de behandeling, om allergieën te genezen, effect gehad heeft. Dan kan ik alsnog suppleren.

Top

Allergie voor kobalt
Minder dan 1% van alle patiënten heeft een allergie voor kobalt waardoor een acne (puistjes) ontstaat op het voorhoofd, slechts zelden wordt de acne uitgebreider. Het is voor mij nog nooit reden geweest om de suppletie te staken. De noodzaak om de behandeling te doen is groter dan het ontsierende ongemak van de acne. Deze bijwerking kan overigens bij beide suppletie-vormen optreden omdat de kobalt inherent is aan de cobalamine zelf.

Klachten bij overdosering van foliumzuur
In de literatuur wordt van foliumzuur hetzelfde gezegd als van vitamine B12: er zijn geen overdoserings-verschijnselen bekend. Toch heb ik bij een klein aantal patiënten klachten gerapporteerd die ik aan een overdosering van foliumzuur meende te moeten toeschrijven:
o Gespannenheid.
o Onrust
o Hartkloppingen
o Licht agressief gedrag
Deze klachten waren steeds direct omkeerbaar door de foliumzuursuppletie te staken. Ik heb nooit onherstelbare schade zien ontstaan.
 

Hans Reijnen, arts voor Bio Informatietherapie en Spiritueel Coaching (update 12-10-2016)

Top                                                       Home