Vitamine B12 tekort

1. M. Addison-Biermer: vitamine B12 tekort

Epidemie van misdiagnoses

2. Verslag Lezingendag Hartcirkel Bergen (N.H.) 23-06-2012

's morgens over alle algemeen medische aspecten vanB12

's middags over alle mentaal-emotionele en spirituele aspecten van B12

 


 

 

 

 

 

1. M. Addison-Biermer: vitamine B12 tekort

Epidemie van misdiagnoses


Om met de woorden van Pacholok en Stuart te spreken

Zij schreven het boek: Could it be B12!?

onlangs in het Nederlands verschenen bij Ankh Hermes

 

  

 

                            Sally Pacholok en Jeffrey Stuart

 

Sinds 2007 doe ik uitgebreid onderzoek naar alles wat met vitamine B12 en het tekort aan deze vitamine te maken heeft. Ongeveer een jaar nadat ik met bioresonantie begonnen was in mijn praktijk en begon met de eerste stappen van, wat later bleek, het BNS onderzoeks-en behandelmodel te worden, liep ik binnen enkele weken tegen wel dertig patiënten aan die een vitamine B12 tekort hadden. Zo is het allemaal begonnen. Ondertussen heb ik wel meer dan 4000 patiënten behandeld. Zo heb ik de afgelopen vijf jaar ontzettend veel nieuwe kennis opgedaan omtrent de diagnostiek, de symptomatologie en de meest effectieve behandeling van deze ziekte: M. Addisson Biermer, die op veel grotere schaal blijkt voor te komen dan tot nu toe bekend is. Het gaat om een ziekte die op langere termijn behoorlijk bedreigend en ernstig invaliderend is. Het wordt daarom ook wel de vergeten ziekte genoemd. Het was Dr.Chandy, een Engelse huisarts die al 30 jaar weet wat ik pas vijf jaar weet, die er (als gastspreker op het door mij georganiseerde Congres: B12 Integraal- Cobalamin4All) fijntjes op wees dat deze ziekte 30 jaar geleden 30 pagina's besloeg in de bijbel voor Interne Geneeskunde (De Harrison) en nu nog maar twee pagina's. Hij heeft ons daar ook uitgebreid verteld over hoe de Engelse overheid hem verhinderde (conspiracy= samenzwering met de farmaceutische industrie) om zijn artsenambt uit te oefenen. Hij mocht pas weer verder nadat hij meer afstand genomen had van de website die hij opgestart heeft om meer aandacht voor deze ziekte te krijgen http://www.b12d.org/ (vitamin b12 deficiency support group).

 

Dr. Joseph Chandy, former General Practioner (UK)

Top

 

Na jaren van onderzoek (observationele analyses die beschouwd kunnen worden als een voorwetenschappelijk bewijs) kan ik een groot aantal nieuwe feiten openbaren:


1. Er lijden hoogst waarschijnlijk 1,5- 3 miljoen Nederlanders aan deze ziekte waarvan verreweg het grootste deel er niet van op de hoogte is. Al die patiënten lijden nu nog aan heel vervelende onbegrepen klachten en/of worden behandeld voor allerlei andere (vermeende) aandoeningen terwijl de echte (mede)oorzaak bij vitamine B12 ligt.
 

2. De aandoening kan zich op veel meer verschillende gedaantes openbaren dan artsen op de universiteit geleerd hebben. Dit is één van de oorzaken waarom de diagnose zo vaak gemist wordt.
 

3. Bij het bloedonderzoek, om vitamine B12 tekort op te sporen, worden meestal nog te lage normaalwaardes gehanteerd. Dit is een andere belangrijke reden waarom de diagnose gemist wordt.


4. Bloedonderzoek heeft slechts een beperkte betrouwbaarheid bij het stellen van de diagnose terwijl de meeste artsen er nu nog wel van uitgaan dan het de ‘gouden standaard’ is voor het stellen van de diagnose. Het gaat namelijk niet om het gehalte van vitamine B12 in het bloed maar om het gehalte op celniveau (weefselniveau) en dat is nog niet te meten.


5. De patiënten die nu wel de diagnose al weten krijgen nu bijna altijd een suboptimale behandeling. Zowel de patiënt als de dokter zijn al tevreden met de (meestal) beperkte vooruitgang die er wel degelijk vaak is. En zij weten dan niet dat het nog veel beter kan.
 

6. Je kunt elke patiënt met vitamine B12 tekort het best suppleren met methylcobalamine en adenosylcobalamine (en foliumzuur) tegelijk. Dit zijn namelijk de enige effectieve vormen van vitamine B12. Als je hydroxocobalamine of cyanocobalamine geeft moet de patiënt die eerst zelf nog omzetten in de effectieve vormen. Verreweg de meest patiënten in mijn praktijk blijken daartoe niet voldoende of niet meer in staat.
 

7. Het is niet nodig om vast te houden aan de heersende opinie dat elke patiënt de vitamine B12 in de vorm van injecties toegediend moet krijgen. Er is al tientallen jaren ervaring in Zweden en Canada waar 85% van alle patiénten prima geholpen zijn met zuigtabletten voor in de mond. Mijn praktijk ervaringen wijzen in dezelfde richting. Tot eind 2010 gaf ik ook 85% van alle patiënten zuigtabletten met net zo goede resultaten als de 15% die injecties kregen. Sinds begin 2011 krijgen bij mij alle patiënten de zuigtabletten, slechts een enkele patiënt reageert beter op injecties (0,5%).

8. De meeste patiënten met een vitamine B12 tekort zijn in de regel levenslang aangewezen op deugdelijke vitamine B12 suppletie, tenzij de behandelaars in staat zijn om allergieën en/of auto-immuun aandoeningen echt te genezen. Dit is binnen de reguliere geneeskunde vooralsnog niet mogelijk.
 

9. Alle patiënten die een vitamine B12 probleem hadden, bij wie binnen de natuurgeneeskunde het verstoorde opnamemechanisme hersteld kon worden zodat de suppletie op proef gestaakt kon worden, zullen er voor de rest van hun leven op bedacht moeten blijven dat het probleem altijd weer kan terugkeren.

                               ------------------------

Mijn zoektocht naar alle vitamine B12 relevante zaken (sinds 2007) is in gefragmenteerde stukken compleet terug te vinden op deze website omdat ik mijn ervaringen en het voortschrijdend inzicht continu heb gerapporteerd in de nieuwsbrieven, de brochures en de verschillende updates op onze site. Er is ook al een ankertje verschenen bij uitgeverij Ankh Hermes. Nadeel is echter dat je je dan kriskras over de site moet voortbewegen en alle elementen links en rechts moet oppikken. Aangezien het hele onderwerp vooralsnog alleen maar aan belangrijkheid lijkt te winnen heb ik er aanleiding in gezien om een nieuwe pagina op te zetten. Deze nieuwe pagina is geheel aan vitamine B12 gewijd en hierop kun je veel gemakkelijker de weg vinden in de verschillende hoofdstukken. Ik hoop dat hiermee het ontzettend belangrijke nieuws voor heel veel patiënten zich makkelijker en sneller kan verspreiden.

Druk op deze link, en ga naar de brochure die ik voor patiënten over M.Addison-Biermer (vitamine B12 tekort) geschreven heb.

Druk op deze link, en ga naar de laatste nieuwe ontwikkelingen in Mens Sana aangaande vitamine B12 tekort, met name informatie over een nieuw type B12 patiënt onder invloed van de transitie (ban vissen- naar watermantijdperk).

Druk op deze link om de nieuwsbrief van maart 2010 te openen waarin het Congres: B12 Integraal-Cobalamin4All (dat gehouden is in Mei 2010) wordt aangekondigd.

 

Hans Reijnen, gezondheidscoach n.p. (niet praktiserend)
 

Top                                                Home

 


 

2. Verslag Lezingen Hartcirkel op zaterdag 23 juni 2012 Bergen (N.H.)

's morgens over alle algemeen medische aspecten vanB12

's middags over alle mentaal-emotionele en spirituele aspecten van B12

 

 

Omdat er alweer twee jaar verstreken zijn sinds het Congres Vitamine B12 Integraal –Cobalamine4All heb ik de uitnodiging om nog eens uitgebreid te vertellen, over alles wat met vitamine B12 te maken heeft, met beide handen aangegrepen. Het aantal mensen dat met een vitamine B12 tekort te kampen heeft is enorm toegenomen zodat het belang van meer publiciteit voor het onderwerp alleen maar groter wordt. Om deze reden heb ik vlak voor de gebeurtenis besloten om het Bureau: Verberne Audio Visueel & Beeld & Geluid, audiovisuele communicatie in de arm te nemen om de lezingen te laten vastleggen. We hebben plannen om zowel een professionele documentaire te gaan maken over M. Addison-Biermer (vitamine B12 tekort) als een DVD met een samenvattend verslag van de twee lezingen in Bergen (N.H.).

De lezingen vonden plaats op initiatief van www.vitamineb12nu.nl (Bo Baden en Fabian de Bijl) in een stemmig en intiem conferentiezaaltje bij een kerk die plaats bood aan 80 aanwezigen. Beide keren was de zaal overboekt.

De ochtend lezing (2,5 uur) ging over alle algemeen medische aspecten van vitamine B12 tekort en alle nieuwe ontdekkingen die ik over deze ziekte de afgelopen zes jaar in mijn eigen praktijk ontdekt heb. Dit betreft veel nieuws over het stellen van de diagnose, dat deze ziekte veel vaker voorkomt dan we weten, welke symptomen er allemaal door veroorzaakt worden en wat uiteindelijk de beste behandeling is. Het moet hier toch nog maar eens kort herhaald worden: om de diagnose te stellen hoef je feitelijk alleen maar het gehalte van B12 en Foliumzuur in het bloed te laten bepalen. Maar dan moet je die waardes niet laten beoordelen door je behandelend arts maar zelf opschrijven en inschatten tegen de nieuwe normaalwaardes. Het geven van hydroxocobalamine injecties, wat in Nederland nu nog de standaard is, is verre van een optimale behandeling. Ik geef op dit moment al mijn B12 patiënten nu zuigtabletten (met methylcobalamine MB12, adenosylcobalamine (AB12 én foliumzuur (FZ)!!!) met uitstekende resultaten. Die moeten sinds een half jaar dan wel heel erg hoog gedoseerd worden!!!. Van de vijf duizend patiënten die ik behandeld heb zijn er hooguit tien patiënten die nog steeds liever injecties gebruiken. Alle anderen zijn volledig hersteld met het gebruik van zuigtabletten. De mythe dat een B12 patiënt dus altijd injecties zou moeten krijgen is wat mij betreft hiermee volledig ontmaskerd.

Bijna alles wat op deze ochtend is besproken is terug te vinden in het ankertje: Vitamine B12 tekort, oorzaak van vele chronische klachten, van Hans Reijnen, verschenen in 2011 bij uitgeverij Ankh Hermes. 

 

De middag lezing (2,5 uur) ging over alle mentaal-emotionele, psycho-energetische en spirituele aspecten van vitamine B12. Door de jaren heen heeft het inzicht in de essenties en thema’s, die aan vitamine B12 verbonden zijn, zich meer en meer verdiept. Steeds duidelijker werd dat de B twaalver (zo noem ik een patiënt met B12 tekort) (bijna) altijd een Hoog Sensitieve Persoon (HSP) is die ook een veel hoger bewustzijn heeft dan de gemiddelde Nederlander. Of anders gezegd: hij/zij is vaak graag en veel bezig met esoterische onderwerpen, bewustzijnsontwikkeling en religiositeit of spiritualiteit. Hij/zij kampt echter met een geweldige paradox: er zijn erg veel fysieke klachten en problemen (lange ziektegeschiedenissen, veel dokters bezocht zonder resultaat) maar hij/zij heeft erg veel geestdrift en ze geven nooit op om toch naar een oplossing te zoeken. Sterker nog: er is vaak een DIEP WETEN dat er toch medisch iets mis is en dat er op een dag een oplossing zal zijn. Zij voeren een lange strijd om het bestaan: zij zijn niet goed geïncarneerd, leven het leven vaak maar half en hebben het gevoel dat zij niet gezien (of gehoord) worden. Er is dus sprake van een diep existentialistisch, psychologische problematiek die niet opgelost wordt zolang de diagnose B12 tekort niet gesteld wordt.

De behandeling van een B12 patiënt bestaat in mijn praktijk altijd uit twee verschillende elementen.
1. Het aanvullen van het vitamine B12 in de materie, in de juiste vormen en in de juiste hoeveelheid (orthomoleculaire behandeling)
2. De homeopathisch (energetische) behandeling van de diep, existentialistiche psychologische problematiek die er heel vaak is.
De combinatie van deze beide onderdelen leiden heel vaak tot een totale ommekeer van het leven van de patiënt: nu kan er een eind komen aan de twijfel, de terughouding, de ambivalentie die de patiënt tot nu toe zo sterk heeft ervaren. Het leven kan nu pas een echte aanvang nemen. Nogal wat patiënten spreken dan van een ware wedergeboorte.

Er zijn vier grote thema’s waar het om draait:
Bestaansrecht: To Be or not To Be.
Het had niet veel gescheeld of je was er niet meer geweest, in dit leven of zelfs nog intra-uterien (bloedgroepantagonisme, verloren tweelinghelft, e.a.), je had er beter niet kunnen zijn, je had iemand anders moeten zijn.

Moederschap: wel of geen (gezonde) kinderen krijgen
Waar het krijgen van kinderen voor veel mensen iets vanzelfsprekends is, is dat voor de B-twaalver helemaal niet zo. Vaker miskramen, vaker verlaagde vruchtbaarheid, onvruchtbaarheid. Kinderen met aangeboren afwijkingen (open ruggetje, hartafwijkingen, ontwikkelingsachterstanden, e.a.).

Schending van de Integriteit van de Vrouw/ Schending van de Integriteit van Moeder Aarde

hieronder vallen alle vormen van onderdrukking, misbruik en mishandeling van vrouwen door mannen (van de allerlichtst etot de allerzwaarste categorieën). Tevens hebben een diepgevoelde verbinding met de Natuur en Moeder Aarde, schending van die twee wordt vaak beleefd alsof zij het zelf ondergaan.

Goddelijke taak: wel of niet in staat zijn om je grote Goddelijke taak te vervullen.
Nu heeft elk mens een Goddelijk element en daarom ook een Goddelijke taak in zijn leven. Voor een B-twaalver geldt dit in een veel sterkere mate: het zijn vaak lichtwerkers: mensen die andere mensen willen ondersteunen bij hun spirituele ontwikkeling.

Als je de vier tehma's samen neemt dan ontstaat er een essentie: Je opmaken voor je Ware Bestemming.

Ik heb de stellige indruk gekregen dat het aantal mensen met B12 tekort is toegenomen o.i.v. de transitie van het vissentijperk naar het watermantijdperk (einde van de Mayakalender). Dat is ook niet zo vreemd als je beseft dat op de 12e tarotkaart (De Gehangene) ook het woord ‘Transizione’ (Overgang) voorkomt. Waar ik zes jaar geleden al schatte dat minstens tien procent van alle mensen een B12 tekort zou hebben, schat ik nu dat dit percentage verdubbeld is naar twintig procent!!! Ik heb juist bij vele B-twaalvers en de Aarde waarop wij leven allerlei fysieke en energetische veranderingen zien optreden die rechtsreeks verband houden met de grote Transitie, zoals ik die ben gaan noemen.

Evolutionaire ontwikkelingen:
o Biochemie van Koolstof naar Silicium
o Nu maar 4% van ons DNA benut  --> naar 100%
o Reactivatie DNA: 2 Strengig DNA --> 12 strengig DNA
o 4% Hersencellen benut --> 100% benut
o Geometrie van de schepping (Mer-ka-Ba)
                  --> Double Torus (Nassim Haramein)
o Cobalaglobine: nieuw vrouwelijk DNA!?
o Reactivatie van Aardekristallen
o Van 7 chakra’s naar 13 chakra’s, naar 28 chakra’s.
o Pineale kristallen
o De mens naar Androgyne status
o De Aarde op weg naar de 5e Dimensie
o Ascension Symptoms: allerlei klachten als gevolg van de energetische veranderingen in de drie dantiens.
o De ontwikkeling van een geheel nieuw Kosmisch Licht Lichaam in plaats van het oude chakra systeem.

  

Mer Ka Ba in 3D

bewegend

De Nieuwe,  Multidimensionale Mens zal tot veel meer in staat zijn
De mens is al verwikkeld in het nemen van een erg grote evolutionaire sprong waarbij we weldra tot veel meer in staat zullen blijken te zijn dan we ooit voor mogelijk hielden. En het zijn juist de B-twaalvers die het eerst overgaan naar de nieuwe werkelijkheid. Met het ontwikkelen van een geheel nieuw Kosmisch Licht Lichaam zullen wij ons ook kunnen door ontwikkelen naar een waarlijk kosmisch bewustzijn. Het begrip multidimensionaliteit zal werkelijkheid worden op een manier die voorheen Science Fiction heette. Tot nu toe hebben we de tijd altijd als lineair beleefd. Terwijl ons langzaam duidelijk begint te worden dat de tijd waarschijnlijk ook twee- of zelfs driedimensionaal is. Dan wordt de tijd geen lineair maar een circulair principe, of zelfs een drie dimensionale bol. En als de tijd driedimensionaal is dan kunnen wij ook op twee of drie plaatsen tegelijk zijn. Zullen wij dan in staat blijken te zijn om te gaan tijdreizen. Op basis van dit non-lokaliteitsprincipe zullen wij elkaar ook kunnen ‘opbellen’ zonder GSM. En ik heb al aan heel wat patiënten mijn vermoeden uitgesproken dat wij weldra geheel anders zullen (moeten) gaan eten: veel meer vegetarisch met meer noten, zaden en exotisch fruit. Dit zal er in kunnen resulteren dat wij uiteindelijk niet meer zullen hoeven te eten. Zal het monetaire stelsel vervangen gaan worden door betaling in natura. Zal het nog twee of twaalf jaar duren voordat leven in eenheidsbewustzijn meer gestalte zal gaan krijgen?

De paradox ontraadseld!?
Twee jaar geleden riep ik vitamine B12 nog uit tot de koning van alle vitamines. Ondertussen kan ik die Koninklijke status overtuigd opwaarderen tot een Goddelijke status. Na zuurstof, water en licht, die alle onontbeerlijk zijn voor het leven op aarde is vitamine B12 het stofje dat de mensheid direct verbindt met de Oerbron. Ik heb me regelmatig afgevraagd waarom de Schepper het zo ingewikkeld heeft gemaakt. Je krijgt B12 alleen maar binnen als je dierlijk voedsel eet en als je over voldoende intrinsic factor beschikt, het eiwitje dat je zelf moet maken en dat zich aan het B12 bindt. Alleen dan wordt B12 in het bloed opgenomen. Hoe is het toch mogelijk dat juist al die mensen die zo hooggevoelig en zo hoog bewust zijn zo lang moeten lijden onder de kwellingen als gevolg van deze ziekte. Het is alsof de ziekte de ‘wake up call’ van je leven is. Het doet me heel erg denken aan hoe Jezus zijn apostelen bijeen riep aan de tafel voor het laatste avondmaal. Het is alsof God nu al zijn Lichtwerkers (moderne apostelen) nog eerst even heel bewust aan de telefoon vraagt om ze te herinneren aan hun uitverkoren taak. Alleen als je volmondig ja kunt zeggen tegen het IK IN DE MATERIE, als je de DUALITEIT tot op de bodem kunt doorgronden, zul je in staat zijn om eenheid te vinden in je LICHAAM, GEEST én ZIEL. Dit is geen sinecure voor al die oude, hoog ontwikkelde zielen, die bijna alle B-twaalvers zijn. Dan pas zal er een einde komen aan die lange zoektocht naar genezing. Dit alles loopt dan op wonderlijke wijze parallel met de levenscyclus van het UNIVERSUM. We beëindigen een cyclus van 25.800 jaar. Het doet me denken aan het prachtige symbool van de Ouroboros, de slang die in zijn eigen staart bijt. Pas nadat alle beproevingen zijn volbracht ontdekt het zoekende IK, zijn Hogere Zelf in zichzelf. God is niet te vinden daar ergens hoog in de hemel, het Goddelijke element zit in elk mens. En dan zijn we er, volgens de Maya leringen, klaar voor om een Nieuwe Gouden Tijd van de Vijfde Zon in te gaan.

 
De Ouroboros,
Symbool van Transformatie
En Oneindigheid


Nieuwe Reader: ‘De B-twaalver in Transitie’

Uitgegeven in eigen beheer

Te bestellen bij Mens Sana

 


Juist door zoveel B-twaalvers te hebben behandeld heb ik veel meer zicht gekregen op al deze nieuwe ontwikkelingen. Ik heb naar aanleiding van deze middag lezing een nieuwe reader samengesteld: ‘De B-twaalver in Transitie’, die bij Mens Sana besteld kan worden voor €17,50. Deze reader bevat alle artikelen die ik geschreven heb en die gaan over alle bovengenoemde onderwerpen, inclusief een nieuw artikel over een indeling van verschillende soorten mensen Zielen, dat in september 2012 gepubliceerd werd in het Magazine Spiegelbeeld: "Ben jij ook een Lichtwerker?, controleer jezelf dan op het bestaan van een vitamine B12 tekort!". Aan het eind van de lezingen kreeg ik erg veel enthousiaste reacties van de aanwezigen. Niet alleen op de inhoud maar mensen kwamen me juist ook heel expliciet bedanken voor het werk dat ik aan het doen ben. Dat heeft me erg goed gedaan om door te gaan met mijn ideële campagne voor het verkrijgen van meer aandacht voor deze vergeten ziekte.

Naschrift: de allernieuwste versie bevat ondertussen ook de laatste nieuwsbrief van december 2013: Voorbij de Horizon en een nieuw artikel: Metafysische Transitie Psychologie (MTP), dat een synthese is van de Psychologie van Inspiring Homeopathy (Tinus Smits) en de Viatmine B12 Psychologie zoals die door mijzelf is blootgelegd. Er ontstaat dan Universeel psychologisch Schema in 13 Lagen. Van de zeven Lagen van Inspiring Homeopathy naar de dertien Lagen van MTP (van 7 naar 13 Chakra's, Ascension Psychology). 02-05-2014

Hans Reijnen, arts n.p.

Top                                                Home