Indeling B12 pt.en in mijn praktijk

1. Nieuw type B12 patiënt (sinds medio 2011)

2. Indeling in verschillende typen B12 patiënten

3. Oproep aan B12 patiënten (niet HSP), niet door mij behandeld


1. Nieuw type B12 patiënt (sinds medio 2011)

Eind augustus 2011 maakte ik voor het eerst in het openbaar melding van het feit dat veel oude vitamine B12 patiënten (die ondertussen goed waren aangevuld en waarbij de B12 stofwisseling weer in balans was) terugvielen in een hernieuwd vitamine B12 tekort. Het was heel opmerkelijk dat deze patiënten eerst een vier keer hogere dagdosering vitamine B12 en Foliumzuur nodig hadden en later zelfs een acht keer zo hoge dagdosering. Hierover schreef ik het eerste bericht op onze site op 06-01-2012. Dit heb ik gewoon proefondervindelijk kunnen vaststellen. Ik moest zo hoog gaan met de doseringen omdat dan pas weer opnieuw alle vitamine B12 gebrekssymptomen verdwenen. Voor de precieze beschrijving van de behandelvoorschriften, klik door naar Behandeling vit.B12 tekort.
 
Vitamine B12 als overgangsmiddel: transizione
Het tweede zeer opmerkelijke feit dat zich voordoet is het feit dat deze zogenaamde recidivisten deze keer niet meer verwikkeld waren/zijn in onderliggende persoonlijke, aan vitamine B12 gerelateerde thematiek (voor een toelichting op welke thematiek dit is verwijs ik naar elders op deze site) maar dat zij deze extra grote hoeveelheid vitamine B12 nu nodig hadden (of hebben) als gevolg van de transitie. Bijna allen zijn hoog gevoelige mensen (HSP’s) die ook hoger bewust in het leven staan en die in meer of mindere mate last hebben van allerlei vreemde (nieuwe) klachten en lichamelijke sensaties. Deze klachten en sensaties zijn regulier medisch niet te verklaren en zijn toe te schrijven aan de grote subtiel, energetische veranderingen in hun lichaam als gevolg van de overgang van het vissentijdperk naar het watermantijdperk. Over al deze klachten heb ik uitgebreid gerapporteerd in de Mens Sana Berichten 41-12 over Cobalaglobine: veranderingen in de drie dantiëns; een patiënte van mij maakte mij er ondertussen op attent dat al deze klachten in één woord te duiden zijn als ASCENSION SYMPTOMS. Symptomen die het gevolg zijn van de grote evolutionaire sprong naar boven (Ascensie) die de gehele mensheid aan het meemaken is of gaat meemaken.

Top

Naast de ascension symptoms vertonen deze patiënten allerlei symptomen die bij vitamine B12 tekort passen, in een net zo grote verscheidenheid als bij de oude B12 patiënt, maar dan in veel minder ernstige, vroegere stadia. Ondertussen heb ik ook alweer vele patiënten gezien die nu voor het eerst met een vitamine B12 tekort geconfronteerd worden en die geen persoonlijke thematiek vertonen (pt. type 4 in de hierna te maken indeling).

Bloemblaadjes

Andy Goldsworthy


2. Indeling in verschillende typen B12 patiënten

Dit betekent dat ik alle vitamine B12 tekort patiënten vanuit mijn referentiekader nu dus kan indelen in vijf types.

Type 1 – De onrijpe, klassieke B12 patiënt:
* Met persoonlijke, aan vitamine B12 gerelateerde thematiek die nog niet(geheel) is opgelost
* Nog zonder tekenen van in de transitie verwikkeld te zijn.


Type 2 – De rijpe, klassieke B12 patiënt:
* Met persoonlijke, aan vit.B12 gerelateerde thematiek die nog niet (geheel) is     opgelost
* Met tekenen van verwikkeld zijn in de transitie
 

Type 3 – De recidivist:
* Met persoonlijke, aan vit.B12 gerelateerde thematiek in het verleden (wel opgelost)
* Met tekenen van nu verwikkeld zijn in de transitie.


Type 4 – HSP’er in de transitie:
* Geen persoonlijke, aan vit.B12 gerelateerde thematiek
* Ascension symptoms met B12 gebrekssymptomen (meestal van minder ernstige aard)

Type 5 – De niet HSP’er:
* Geen persoonlijke, aan vit.B12 gerelateerde thematiek
* Geen tekenen van verwikkeld zijn in de transitie
Deze patiënt is niet hooggevoelig en niet hoogbewust. Hij heeft het vitamine B12 tekort om ‘eenvoudige’ fysieke redenen (gastrectomie, bijwerking medicatie, leverstenen, e.a.). Ik heb tot nu toe heel weinig type 5 patiënten gezien, die doen blijkbaar zelden een beroep op mij omdat ik zo ‘alternatief’ georiënteerd ben. Er zijn zelfs goede gronden om aan te nemen dat deze groep B12 patiënten misschien wel de grootste groep is.

Top

Steeds meer mensen HSP ten gevolge van de Transitie
We schatten dat 10-20% van alle mensen HSP is, dus 80-90% is dat niet!!!. Ik heb alleen weinig of geen zicht op dit type 5 patiënt omdat het percentage HSP patiënten in mijn populatie steeds groter wordt (nu naar schatting 70-80%). Er zijn aanwijzingen dat het percentage HSP’ers onder de gehele bevolking flink aan het stijgen is o.i.v. de transitie. Of anders gezegd: alle mensen worden geleidelijk steeds gevoeliger en er worden relatief steeds meer HSP kinderen geboren!?

 

Schematisch overzicht van de verschillende

typen van B12 patiënten in mijn praktijk

Kenmerken van type 3 en type 4  B12 patiënt
In het algemeen vertonen het type 3 en type 4 B12 patiënten klachten die in relatief korte tijd zijn ontstaan, in verloop van slechts enkele maanden terwijl het type 1 en type 2 patiënt ziektegeschiedenissen hebben van vaak al vele jaren (soms al tien jaar klachten, soms al twintig jaar of soms al levenslang). Dit betekent dat de klachten meestal nog niet zo ernstig zijn, de patiënt zit nog in een vroege fase van het ziektebeeld waardoor ‘de ziekte’ bijna nooit door andere artsen of therapeuten wordt vastgesteld.
De meest in het oog springende klachten zijn:
o Falende afweer: verhoogde bevattelijkheid voor alle vormen van infectieziekten
o Uitbreiden (of terugkeren) van allergische klachten
o Cognitieve functiestoornissen (concentratie, geheugen, woordvinding, e.a.)
o Haaruitval, slappe- breekbare nagels, aphten, parodontitis
o Moeheid
o Depressiviteit, overmatige angst, onrust, agressiviteit
o Ascension symptoms (zie MS B 41-12: Cobalaglobine)
Overige kenmerken:
o Hebben vaak al pineale kristallen
o Hebben vaak al meer dan 7 chakra’s (13 of zelfs al 28)
o Ervaren een toename van heldervoelende/helderziende eigenschappen.
o Hebben vaak weet van de transitie en verdiepen zich er graag in.

Top

De behandeling van type 3 en type 4 patiënt
De behandeling van die nieuwe soorten van B12 patiënten (type 3 en type 4) is heel eenvoudig geworden: ik hoef ze namelijk alleen maar de 8 voudig verhoogde dosis aan vitamine B12 (in twee soorten: MB12 en AB12) en Foliumzuur te geven in de vorm van zuigtabletten over een periode van 3-4 maanden. Door dit te doen worden deze patiënten in staat gesteld om al hun problemen zelf te gaan oplossen. Ongeacht wat alle problemen zijn. Dus ook wanneer iemand een Post Vaccinaal syndroom vertoont en/of leverstenen heeft, dan hoef ik daar niets aan te doen, de patiënten komen zelf voldoende in beweging om alles zelf op te lossen. Het gebeurt nogal eens dat deze patiënten eerst nog wel beginverergeringsreacties vertonen (gedurende de eerste en/of de tweede maand), maar daarna maken de meesten een spectaculaire vooruitgang door. Ik zie regelmatig patiënten waarbij ik daarna (voorlopig) niets meer hoef te doen. De eenvoud van deze behandeling is in groot contrast met wat ik de laatste jaren heb moeten doen. Ik was gewend dat ik pas hetzelfde bereikte door twee of drie afzonderlijke behandelingsstappen te zetten. Nadeel van deze behandeling is de hogere kosten voor de hoger gedoseerde zuigtabletten. Voordeel is de snelle vooruitgang met een minimum aan inspanningen van mijn kant. Ik zie deze patiënten in het algemeen maar 1x per drie maanden. Wat de patiënt meer kwijt is aan de zuigtabletten spaart hij uit op de kosten voor mijn behandelingen.

 Top

Fruit in stonecircle

Andy Goldsworthy


Een paar voorbeelden van patiënten die ik zag

Casus 1

1e Vrouw van begin 60 (type 4)

Een vrouw van begin 60 was al een paar jaren gezond en goed in haar kracht geweest. Maar sinds het eind van 2011 was haar evenwicht verstoord. Ze kreeg een blaasontsteking. Ze ging hoesten. Er dreigde weer een blaasontsteking en ze kreeg wederom een luide uitputtende hoest die de huisarts maar niet weg kreeg met een penicillinekuur. Ze kreeg ook een koortslip en ze werd steeds meer moe. Haar cognitieve hersenfuncties gingen achteruit. Ik adviseerde haar vit.B12 zuigtabletten in de laatste megadosering (8x hoger dan vroeger). Binnen een maand was het hoesten over, had zij weer genoeg energie en herstelde haar afweer tegen infectieziekten zich en kwam zij weer geheel terug in haar kracht.

 


Casus 2

2e Vrouw van begin 60 (type 4)


Ik zag deze vrouw drie weken geleden die haar gehele situatie zelf al had opgelost door vanaf mei 2011 zelf te starten met Brein B12 zuigtabletten van Now Foods, 2x daags 2 zuigtabletten in combinatie met Dibencozide B12 plus zuigtabletten van Bonusan, 2x daags 1 zuigtablet. Ze werd recent behandeld door een internist vanwege cholesterolaemie, de soms nog opspelende schildklier en ze had een vitamine B12 gehalte in het bloed van 85 pmol/L. De internist wilde haar een cholesterolverlager geven en vond het niet nodig iets aan de B12 te doen!! Toen is ze maar gestopt met zijn behandeling en heeft ze afspraak met mij gemaakt.

Zij had een lange ziektegeschiedenis gehad:
Het begon allemaal na de bevalling van een tweeling in 1978 die heel vervelend verlopen was (Ze is overigens zelf ook een van een tweeling). Zij kreeg een depressie nadien en vele fysieke problemen: moeheid, veel spierpijnen, ze verloor vele elementen van haar gebit, ze kreeg een struma, haar baarmoeder moest worden weggehaald vanwege een myoom (vleesboom). Tussen medio 2010 en begin 2011 had zij drie keer een blaasontsteking.

Bij bioresonantie onderzoek zag ik een patiënte zonder nu ook nog maar enige belasting, geen tekorten meer; er was zelfs geen enkele behandel indicatie meer voor mij!!! Ik zag geen aanwijzingen van vitamine B12 gerelateerde thematiek in het verleden of in het heden. Terwijl ze wel aan allerlei persoonlijkheidskenmerken voldoet van de typische vit.B12 patiënt. Ze is super hoog gevoelig, ze was vroeger ook al altijd anders dan anderen: ze voelde alles en pikte alles op maar ze mocht daar vroeger niet over praten (HSP zijn had vroeger nog geen naam). Ze heeft daarentegen van kindsaf een diep contact gehad met de natuur en moeder aarde. Ze zegt: “Ik ben op mijn eigen manier heel spiritueel. Ik heb contact met Engelen en Maria is voor mij altijd heel belangrijk geweest. Er gebeuren continu kleine wondertjes en toeval bestaat niet”.

Ze voelt zich, sinds het gebruik van B12 zuigtabletten, beter dan ooit en ze heeft bijna geen fysieke klachten meer (soms nog een beetje spierpijn). Ik kan of hoef dus niets meer voor haar te doen.


Casus 3

Meisje van 10 jaar krijgt kinkhoest (type 2)


In oktober 2011 behandel ik haar voor het eerst  omdat ze kinkhoest heeft. Bij bioresonantie onderzoek bleek dat ze tevens Q-koorts onder de leden had. Het ging enkele weken beter maar dan vlamt het kinkhoest beeld weer in volle heftigheid op.

Zij is bekend met astmatische bronchitis sinds 2006 en is allergisch voor de huisstofmijt, de kat  en voor boompollen. Ze had één keer een koortslip en heeft regelmatig last van parodontitis. Ze valt opvallend vaak waarbij ze regelmatig kneuzingen oploopt en een keer is flauwgevallen. Het is sowieso een heel gevoelig kind: ze pikt alles op, is heel aanhankelijk en slaapt nog regelmatig tussen haar ouders.

Ze is de jongste van twee kinderen en moeder vertelt dat ze een keer gevloeid heeft vroeg in de zwangerschap van pt.je. Moeder heeft trouwens een keer een miskraam gehad. Bij observatie valt mij op dat het kind een bleek-gelige teint heeft over haar hele huid.

Bioresonantie-onderzoek: de bekende allergieën komen op en ze blijkt een vitamine B12 tekort te hebben. Naast de antistoffen tegen de bovengenoemde allergenen maakt ze ook antistoffen tegen de intrinsic factor (auto-immuunprobleem, hierdoor kan zij vit.B12 niet meer uit de voeding opnemen). Tevens is de test positief op het vermoedelijke bestaan van een verloren tweelinghelft; zij zou zelfs een alleengeboren vijfling geweest kunnen zijn. Er is hieruit voortvloeiend ook een indicatie voor een behandeling met gepotentieerde methylcobalamine (anti K pot. 1 t/m 6). Ik test Bordetella pertussis (kinkhoest) nog steeds positief maar nu alleen nog in heel hoge frequenties.

Behandeling: Ik schrijf haar Methylcobalamine 5000 mcg zuigtabletten van Natural factors, 1x daags 1 ZT voor in combinatie met Active B12 Dibencozide zuigtabletten 3000mcg van Country Life, 3x daags 1 ZT. Ik geef haar nog homeopathische korrels mee tegen de kinkhoest.

Twee maanden later: het is heel snel beter gegaan en goed gebleven. Alle testen zijn negatief geworden. Ik adviseer moeder om de dosering van de B12 zuigtabletten nog voor drie maanden te verdubbelen, omdat het bioresonantie onderzoek dat aangeeft. Ik ga ervan uit dat de behandeling hiermee (voorlopig) kan worden afgesloten.


Situatie 4

Jonge vrouw psychotisch tijdens derde zwangerschap

Onlangs hoorde ik het verhaal van een jonge vrouw die onlangs twee miskramen heeft doorgemaakt. Ze is nu voor de derde keer zwanger en dat levert natuurlijk heel veel spanning en onzekerheid op. Ze was vanaf de eerste dag heel erg misselijk en nu werd ze onlangs zelfs helemaal psychotisch. Ik moet dan meteen aan vitamine B12 tekort denken. Degene van wie ik het verhaal hoorde zou de jonge vrouw gaan vertellen over mijn vermoeden. Zo gaat het mij vaak, dat ik allerlei verhalen hoor waarbij ik aan vitamine B12 tekort moet denken. Ik denk dat er nog veel te veel mensen rondlopen met dit probleem die niet herkend worden. Mijn spreekuur zit al lang in het voren vol. Daarom steek ik veel energie in het doen verbreiden van al deze nieuwe kennis. Er komen volgens mij nu dus ook vele nieuwe B12 patiënten bij (type 4) als gevolg van het feit dat ze hoog gevoelig zijn en nu  midden in de transitie zitten. Dit kan dus ook gebeuren als je nog nooit eerder een B12 probleem had.

Andy Goldsworthy


3. Oproep aan klassieke B12 patiënten (niet door mij behandeld) die geen HSP zijn (type 5) om mij hun beknopte verhaal en ervaringen te sturen


Ik weet dat de verhalen over mijn ervaringen met de behandeling van vitamine B12 patiënten aan de ene kant heel enthousiast ontvangen worden door met name dat deel van de patiënten dat bijna altijd blijkt tot de categorie hoog gevoelige mensen (HSP) te behoren. Tegelijk weet ik ook heel goed dat er genoeg B12 patiënten zijn bij wie mijn verhalen mogelijk op (grote) weerstanden en onbegrip stuiten omdat zij 'niet de taal spreken die ik spreek'.

Het schrijven van dit artikel heeft bij mij het bewustzijn aangescherpt dat er wellicht vele B12 patiënten zijn die geen HSP zijn.

Het is dus heel goed mogelijk dat juist die categorie patiënten te veel buiten mijn vizier vallen en heel andere ervaringen hebben die niet stroken met de inzichten die ik verkondig. Misschien gelden mijn behandeladviezen vooral (en misschien alleen maar) voor HSP patiënten en ziet de ideale behandeling er voor niet HSP patiënten er wel anders uit. Als voor jou niet duidelijk is wat de criteria zijn om bij het beeld van een HSP te horen, klik dan door naar de brochure over HSP op deze site. Ik zou daarom juist die patiënten willen oproepen om mij te laten delen in hun ervaringen. Ik wil jullie oproepen om mij jullie beknopte verhaal en ervaringen toe te sturen in een half A-4 tje of hooguit in een heel A-4tje. Ik ben heel benieuwd of jullie ervaringen (wezenlijk) anders zijn dan de inzichten die ik op deze site verkondig. Ik veronderstel op dit moment b.v. dat hydroxocobalamine suppletie bijna altijd een suboptimaal effect geeft.

Top

Twee onderzoeksvragen houden mij bezig:

1. Zijn er B12 patiënten bij wie toch alle B12 gebrekssymptomen volledig verdwenen zijn terwijl ze alleen maar hydroxocobalamine injecties krijgen? Zijn deze patiënten op dit moment volledig klachtenvrij?


2. En ik wil graag de verhalen horen van meer patiënten die wel klassieke B12 symptomen gehad hebben en die zich helemaal niet herkennen in het beeld van een HSP. Hoe zijn zij, al of niet volledig, van hun klachten afgekomen.

Je kunt je verhaal sturen naar info@menssana.nu onder vermelding: onderzoek B12 pt.en, niet HSP. Ik wil je bij voorbaat hartelijk danken voor je medewerking.

 


15-04-2012

Hans Reijnen, n.p.

Top                                                      Home