Oorzaken

Oorzaken van vitamine B12 tekort

Ik begin met het geven van een schematisch overzicht van alle mogelijke oorzaken van vitamine B12 tekort. Ik heb die oorzaken vetgedrukt die relatief het vaakst voorkomen.

1. Onvoldoende aanbod van vitamine B12
       o Vegetariërs
       o Veganisten
       o Macrobioten
       o Alcoholisten
       o Armoede (mensen die beneden het bestaansminimum leven)


2. Onvoldoende opname van vit.B12 door maag-darmproblematiek
       o Chronisch atrofische gastritis (hoge leeftijd)
       o Achloorhydrie (te lage zuurproductie in maag)
       o Overgroei Helicobacter pylori (twaalfvingerige darm), en parasieten                (vislintworm/diphyllobothrium latum en giardia lamblia)
       o Chronische darmontstekingen
                  • Colitis ulcerosa
                  • M.Crohn
                  • Coeliakie (glutenintolerantie)
                  • Voedselallergieën
                  • Leaky gut syndrome
                  • Auto-immuunaandoeningen
                                Auto-antistoffen tegen parietaalcel
                                Auto-antistoffen tegen de intrinsic factor

3. Lever- en/of Pancreas problemen
        o Exocriene Pancreas Insufficiëntie (EPI)
        o Chronische lever problemen
                  • Levercirrose (na alcoholmisbruik)
                  • Leverstenen


4. Aangeboren afwijkingen van het B12 metabolisme (zeldzaam)

5. Na operaties aan maag of darmen
           Partiële gastrectomie (vroeger bij maagzweren)
           Bypass operaties (ernstige obesitas)
 

6. Interactie door reguliere medicatie of Intoxicatie
      o Biguaniden (Metformine, e.a),
      o H2 receptor antagonisten (Zantac, Tagamet, Axid, Pepcid)
      o Protonpompremmers (Omeprazol, Nexium)
      o Antacida (Maalox, Mylanta)
      o Anti-epileptica
      o Cholestrolverlagers (Questran)
      o Colchicine (Jicht)
      o Orale Anti Conceptie (OAC, de pil)
      o Neomycine (antibioticum)
      o Roken
      o Gebruik van lachgas als anaestheticum(N2O)

Bron van oorzaak 6: Is het misschien vitamine B12 tekort? Een epidemie van misdiagnoses, van Sally M. Pacholok & Jeffrey M. Stuart, UitgeverijAnkh Hermes, 2011, ISBN:978-90-202-490-2

Top

Als je alleen al ziet van hoeveel factoren het afhankelijk is of vitamine B12 normaal wordt opgenomen in de darm uit het voedsel naar het bloed, nog omgezet moet worden in de twee effectieve vormen en dan weer normaal getransporteerd kan worden zodat het alle eindorganen kan bereiken, dan is het niet zo vreemd dat het ook op allerlei niveaus fout kan gaan. Waarom heeft de schepper het toch zo ingewikkeld gemaakt? Ook dit past weer bij de heel bijzondere plek die vitamine B12 inneemt.

Overzicht van meest voorkomende oorzaken in mijn praktijk
In mijn praktijk is tot nu toe nog nooit iemand geweest die de ziekte had omdat er sprake was van onvoldoende aanbod in de voeding. Bijna altijd wordt vitamine B12 niet goed opgenomen door het niet meer aanwezig zijn of het niet goed werken van de Intrinsic Factor. Maar liefst 90% van al mijn patiënten blijken antistoffen te maken tegen de parietaalcel en/of de intrinsic factor.
Daarnaast maakte 65% van alle patiënten met een auto-immuunstoornis tevens ook auto-antistoffen tegen de Exocriene Pancreas waardoor er Insufficiëntie optreedt(EPI), waardoor er spijsverteringsproblemen zijn en de vitamine B12 niet goed los kan komen van de R-proteïnes (gemaakt door de speekselklieren).
Dan blijkt dat 30-40% van al mijn patiënten Leverstenen te hebben. Hierdoor verloopt de algehele ontgifting slecht, is de spijsvertering verstoord en is er meestal een gebrek aan de transcobalamines waardoor er geen goede opslag meer kan plaats vinden (TC I en TC III) en het transport door TC II niet goed verloopt.
De volgende grote groep van B12 patiënten zijn de 60 plussers omdat zij al vaker een chronisch atrofische gastritis hebben en er vaak sprake is van polyfarmacie (gebruik van diverse reguliere medicatie tegelijkertijd). 25% van alle 60 plussers hebben een vit.B12 tekort. En maar liefst 62% van alle geriatrische patiënten.
Als laatste wil ik niet onbesproken laten dat 2-5% van mijn patiënten kinderen blijken te zijn!!. Vitamine B12 tekort is dus absoluut geen ziekte die alleen maar volwassenen voorkomt.

Ik maak me heel grote zorgen over het feit dat de naar mijn idee al minstens 50% van alle mensen een of meerdere allergieën heeft. Ik begrijp ook niet hoe het kan dat de gehele medische stand zich daar tot nu toe te weinig mee bezig houdt. Want ik beschouw het bestaan van een allergie als de springplank naar het ontwikkelen van auto-immuunproblemen. Als je antistoffen maakt tegen koemelk of tegen gluten, het lichaam kan het onderscheid EIGEN – NIET EIGEN blijkbaar niet meer maken, dan is de volgende stap ‘gemakkelijk’ gemaakt: het maken van antistoffen tegen onderdelen van je eigen lichaam.

Top

Vitamine B12 tekort heeft bijna altijd meer dan één oorzaak
In bijna alle gevallen in mijn praktijk was/is er sprake van diverse oorzaken tegelijkertijd voor het vitamine B12 tekort. Dit betekent dat elke patiënt met een vitamine B12 tekort ten allen tijden door een deskundig arts of therapeut gezien moet worden. Zodat niet alleen het tekort op een deugdelijke manier aangevuld kan worden maar dat tevens uitgebreid onderzoek kan plaats vinden naar de onderliggende oorzaken en om die dan, zoveel als mogelijk is, trachten op te heffen.

Hans Reijnen, n.p.

Top                                         Home