Zelfhulp pagina

Diagnostische criteria en Zelfscorelijst

Diagnostische criteria


o Moeheid/slaperigheid
o Cognitieve functiestoornissen:
           • Concentratiezwakte,
           • geheugenzwakte 
           • woordvindingsstoornis
           • minder helder in het hoofd (wattengevoel)
           • verwardheid/ desoriëntatie
           • minder alert
           • trager denken/ trager handelen
o Depressiviteit: apathie, prikkelbaarheid, overmatige angst, gespannenheid, agressiviteit
o persoonsvervlakking (langzaam maar zeker je glans verliezen)
o Erg veel geestdrift bij een slecht functionerend lichaam (het lichaam is als een blok aan het been). Lange ziektegeschiedenissen, veel dokters gehad zonder (blijvend) resultaat.
o Allergische klachten: boven of onder de oppervlakte (die terugkeren na homeopathische en/of biofysische behandeling)
o Bestaan van auto-immuunproblemen
o Falende afweer:
           • recidiverende infectieziekten (alle orgaansystemen)
           • Slecht genezende wondjes
           • Ontstekingen (tot abcesvorming toe)
           • Tandvleesproblemen (bloeden, terugtrekken)
o Anemieën in de voorgeschiedenis (die slecht op ijzer reageerden), bleek zien
Met macrocytose (te grote rode bloedcellen) afwezigheid sluit B12 tekort niet uit! Ook ijzergebrek ontstaat door B12 tekort!! Veel verwarring met ijzergebrek.
o Krachtsvermindering in benen en armen/ Verlamming: jampot niet meer kunnen open draaien, zwalkend lopen, vaak vallen, tot aan rolstoelgebruik toe
o Incontinentie voor urine en/of ontlasting
o Weinig of geen herstel na een infectieziekte (Pfeiffer, Q-koorts, Lyme, e.a.) of na een Whiplash
o Slechter functioneren zintuigen: smaak, reuk, gehoor
o Gevoelsstoornissen: Tintelingen/ prikkelingen in handen, voeten en/of tong
o Maag- en darmklachten: spijsverteringsproblemen, opgeblazen gevoel, misselijkheid, diarree, minder eetlust, gewichtsverlies
o Zwelling, roodheid, branderigheid tong
o Osteoporose
o Bekkeninstabiliteit/ RSI
o Carpaaltunnelsyndroom
o Dementie
o Psychose(n): wanen, hallucinaties, paranoia, manie, schizofrenie, ongeremdheid
o Autisme/ aan autisme verwante aandoeningen
o ADHD en ADD
o Psycho-motore retardatie (achterstand in ontwikkeling)
o Dyslexie/Dyscalculie
o Leer- en opvoedingsproblemen
o Verhoogd risico op kanker (o.a. afwijkende uitsrijkjes) meer tumoren ontwikkeld
o Verhoogd risico op hart- en vaatziekten (homocysteïnaemie): hersenbloedingen, TIA’s, atherosclerosis en trombo-embolische processen
o Letsel van de oogzenuw (ontsteking, infectie en atrofie)- voorbijgaande blindheid
o Haaruitval (scalp en/of wenkbrauwen)
o Trekkingen in de spieren (kan ook door magnesium tekort zijn)
o Tremor
o Tics
o Klachten over het zien (accomodatiezwakte of niet nader te duiden)
o Subfertiliteit (verlaagde vruchtbaarheid)/Infertiliteit/ Impotentie
o Vaker miskramen
o Fenomeen van de verloren tweelinghelft (moeder was in verwachting van een tweeling, maar jij hebt het als enige gehaald, de andere helft is vroegtijdig afgestorven)
o Dermoidcyste (goedaardige tumor met elementen van verloren tweelinghelft)
o Teratoom (kwaadaardige tumor met elementen van verloren tweelinghelft)

 


Zelfscore lijst vitamine B12 tekort

ter bevordering van vroegdiagnostiek

Zet een 1 achter de klacht als je er wel last van hebt maar niet uitgesproken, kies een 2 als het wel uitgesproken aanwezig is.

1. Bloedarmoede, die slecht op ijzeraanvulling reageert, vaker opgetreden
2. Vaak een bleke huidskleur
3. Gevoelsstoornissen: doofheid, tintelingen of prikkelingen in armen of benen
4. Krachtsverlies in armen en/of benen (b.v. een jampot niet meer open krijgen, zwalkend lopen, vaker vallen, tot aan rolstoel toe)
5. Trekkingen in de spieren (tics, tremoren)
6. Chronische moeheid, langer dan 3 maanden durend, zonder bekende oorzaak
7. Concentratiezwakte
8. Geheugenzwakte
9. Woordvindingsstoornis
10. Verwardheid/desoriëntatie (niet helder in hoofd: waatengevoel)
11. Traagheid in denken/handelen
12. Dyslexie en/of dyscalculie (leerproblemen)
13. Persoonsvervlakking (je glans verliezen, het gevoel hebben dat je leven niet ten volle kunt leven)
14. Depressie(s): overmatige angst, apathie, prikkelbaarheid, agressiviteit
15. Psychose(n): wanen, hallucinaties, manie, schizofrenie, paranoia, ongeremdheid
16. Dementie
17. Klachten van gezichtsvermogen (die niet nader te duiden zijn, accommodatiezwakte)
18. Verlaagde functie zintuigen (smaak, reuk, gehoor)
19. Slecht genezende wondjes
20. Aphten, vaker optredend
21. Bloedend tandvlees, terugtrekkend tandvlees
22. Haaruitval (scalp en/of wenkbrauw)
23. Zwelling, roodheid, branderigheid van de tong
24. Ontsteking van slijmvlies van slokdarm en/of maag
25. Miskraam, vaker optreden van
26. Verlaagde vruchtbaarheid/ infertiliteit / impotentie
27. Autisme, aan autisme verwante aandoeningen
28. Infectieziekten, treden in vlagen steeds opnieuw de kop op (gebrekkige afweer)
29. Weinig of geen herstel na infectieziekte (Pfeiffer, Q-koorts, Lyme, e.a.)
30. Weinig of geen herstel na Whiplash Injury
31. Bekkeninstabiliteit/RSI/Carpaaltunnelsyndroom
32. Allergische klachten, die langzaam in aantal toenemen
33. Ik heb één of meer auto-immuunziekten
34. Darmklachten, voedselallergie en/of intoleranties
35. Verlies van eetlust, en daardoor gewichtsverlies
36. Ik ben een alleen geboren tweeling, of ik heb het vermoeden dat
37. Dermoidcyste (goedaardige tumor met elementen erin van verloren tweelinghelft)
38. Teratoom (kwaadaardige tumor met elementen erin van verloren tweelingheflt)
39. Voorbijgaande blindheid, door ontsteking van de oogzenuw
40. Incontinentie van urine en/of ontlasting door slechte zenuwfunctie
41. Vitamine B12 tekort in de familie
42. Snelle progressie van hart en vaatziekten (homocysteïnaemie)
43. Verhoogd risico op kanker (afwijkingen uitsrijkjes), al vaker ca gehad
44. Twijfel of je wel gewenst was als kind
45. Twijfel over jouw identiteit (b.v. ik werd genoemd naar broer of zus die eerder overleed)
46. De gedachte: ik had er beter niet kunnen zijn.
47. Ik voel me als een vreemdeling op aarde, wat doe ik hier eigenlijk
48. Ze zien mij nooit of ik wordt niet gehoord, alsof ik er niet toe doe
49. Bijna om het leven gekomen, het had niet veel gescheeld of ik was er niet meer geweest.
50. Ik ben een hooggevoelige persoon (HSP)
51. Ik hebt (grote) belangstelling voor esoterie en spiritualiteit
52. Ik heb al vele jaren allerlei dokters bezocht, zonder (blijvend) resultaat
53. Ik bent een enorme doorzetter, ik geeft nooit op.

 Top


Tel aan het eind alle punten op, de maximale score is 90.
Score tussen 30 en 50: lage kans op vit.B12 tekort, maar het is niet uitgesloten.
Score tussen 50 en 70: serieuze kans op vit.B12 tekort.
Score hoger dan 70: zeer hoge kans op vit.B12 tekort.

Deze zelfscorelijst is tot stand gekomen na de behandeling van 2500 patiënten die behandeld werden door een arts in een holistische praktijk. Er is nog geen ervaring met de evaluatie van de betrouwbaarheid van deze zelfscorelijst. Feedback hierop is welkom.

Vraag je huisarts om een bloedonderzoek naar het gehalte van vitamine B12 (moet hoger zijn dan 300 pmol/L) én Foliumzuur. Als het Foliumzuur gehalte te hoog is (>32 nmol/L) dan is het vit.B12 gehalte geheel onbetrouwbaar.

Je mag altijd een proefbehandeling doen met de juiste vitamine B12 zuigtabletten omdat die volledig risicoloos is. Volg dan het scoreverloop van de actuele klachten op deze lijst na twee, na vier en na zes maanden.

Vitamine B12 tekort is altijd een serieuze aandoening die op langere termijn ernstig bedreigend en invaliderend is. Daarom dient elke patiënt zich te laten onderzoeken en behandelen door een deskundige arts of therapeut.

 Hans Reijnen, n.p.

Top                                                       Home